بررسی روش شبیه سازی لیزر نقطه کوانتومی با استفاده از روش رانگ کوتا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 379

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFITC07_056

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1402

Abstract:

در خلال طراحی لیزرها مدلسازی خصوصیات دینامیکی و استاتیک لیزر می تواند کمک به سزائی در ساخت این اداواتاپتوالکترونیکی باشد. از این رو در این مقاله، ما به بررسی عملکرد لیزرهای نیمه رسانا نقطه کوانتومی پرداخته و روش هایارائه شده برای شبیه سازی پارامترهای موثر در فرآیند ساخت را مورد مطالعه قرار می دهیم. شبیه سازی های انجام شدهعمدتا برپایه حل معادلات آهنگ با استفاده از روش رانگ-کوتا مرتبه ۴ می باشد که بوسیله حل این معادلات می توانرفتار لیزر را قبل از ساخت در مرحله طراحی پیش بینی کرد و تطابق عملکرد لیزر با آنچه مطلوب است را مقایسه نمود.

Authors

سارا محمدی بیلانکوهی

گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، ایران

حسین غفوریان

گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، ایران