تاثیر کود آلی و سطوح نیتروژن بر برخی صفات رشدی گیاه در تناوب گندم - ذرت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MMWS-3-3_008

تاریخ نمایه سازی: 15 مرداد 1402

Abstract:

به منظور تعیین سطوح بهینه کود آلی و نیتروژنی برای کشت گیاه در تناوب گندم-ذرت علوفه ای در شهرستان خرم آباد در سال زراعی ۹۸-۱۳۹۷ طرح آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: الف) کود آلی به عنوان تیمار اصلی: M۱ (شاهد)، M۲ (۱۰ تن کود دامی بر هکتار)،M۳  (۲۰ تن کود دامی بر هکتار)، M۴ (۱۰ تن کود کمپوست بر هکتار) و M۵ (۲۰ تن کود کمپوست بر هکتار). ب) مصرف کود اوره بر اساس آزمون خاک به عنوان تیمار فرعی: N۱ (شاهد)، N۲ (۱۰۰ درصد)، N۳ (۷۵ درصد)، N۴ (۵۰ درصد) بود. نتایج نشان داد که در گندم بیش ترین عملکرد کاه در تیمار M۲N۳ نسبت به شاهد ۵۷/۲ درصد افزایش، بیش ترین عملکرد دانه در تیمار M۱N۳ نسبت به شاهد ۳۳/۶ درصد افزایش، بیش ترین عملکرد کل در تیمار M۲N۳ نسبت به شاهد ۳۹/۸ درصد افزایش، بیش ترین شاخص برداشت مربوط به تیمار M۴N۴ نسبت به شاهد ۱۱/۳ درصد افزایش، بیش ترین تعداد دانه در خوشه مربوط به تیمار M۳N۲ نسبت به شاهد ۵۰ درصد افزایش و بیش ترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار M۴N۳ است که نسبت به شاهد ۱۶/۶ درصد افزایش داشت و با تیمار M۳N۳ اختلاف معنا دار ندارد. در ذرت بیش ترین وزن تر اندام هوایی مربوط به تیمار M۱N۳ نسبت به شاهد ۳۴/۳ درصد افزایش، بیش ترین غلظت نیتروژن M۲N۲ نسبت به شاهد ۱۶/۷ درصد افزایش، بیش ترین پروتئین دانه مربوط به تیمار M۲N۲ نسبت به شاهد ۱۵/۸ درصد افزایش است. بنابراین، مصرف ۷۵ درصد نیتروژن آزمون خاک برای گندم (۱۸۷/۵ کیلوگرم اوره در هکتار) و ۱۰۰ درصد آزمون خاک (۲۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار) برای ذرت و هم چنین مصرف ۱۰ تن در هکتار کود دامی اثر مفیدی بر صفات رشدی گندم و ذرت در شرایط آزمایش دارد. به طور کلی برای گندم، مصرف ۲۰ تن کود کمپوست در هکتار به همراه ۵۰ درصد کود اوره توصیه شده بر مبنای آزمون خاک (تیمار M۵N۴) بیش ترین اثر را بر عملکرد دانه نشان داد. در مورد ذرت تیمار M۴N۴ (مصرف ۱۰ تن کود کمپوست در هکتار به همراه ۵۰ درصد کود اوره توصیه شده بر مبنای آزمون خاک) بیش ترین تاثیر را بر وزن تر داشت.

Authors

نیازعلی ابراهیمی پاک

دانشیار/ بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

شهرام امیدواری

استادیار/ بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

صمد عبدی

استادیار/ بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • احمدی نژاد، ر.، نجفی، ن.، علی اصغرزاده، ن.، و اوستان، ...
 • حسن­زاده قورت تپه، ع.، فتح­اله زاده، ع.، نصراله­زاده اصل، ع.، ...
 • خطبایی، م.، امامی، ح.، آستارایی، ع.، و فتوت، ا. (۱۳۹۳). ...
 • رحیمی زاده، م.، کاشانی، ع.، و زارع فیض آبادی، ا. ...
 • رسولی، ف.، و مفتون، م. (۱۳۸۹). اثرات باقیمانده دو ماده ...
 • رضایی نژادی.، و افیونی، م. (۱۳۸۰). اثر مواد آلی بر ...
 • غفاری، ح.، و گرجی، م. (۱۴۰۰). ارزیابی اثر فرسایش خاک ...
 • غیبی، م.ن.، اسدی، ف.، و طهرانی، م.م. (۱۳۹۳). دستورالعمل مدیریت ...
 • کاظمینی، س.ع.، غدیری، ح.، کریمیان، ن.، کامگار حقیقی، ع.ا.، و ...
 • مجیدی، ع.، و ملکوتی. م.ج. (۱۳۷۸). اثر مقدار و منبع ...
 • مجیدیان، م.، قلاوند، امیر.، کریمیان، ن.، و کامگار حقیقی، ع.ا. ...
 • محمدیان، م.، و ملکوتی، م.ج. (۱۳۸۲). بررسی تاثیر دو نوع ...
 • مسگرباشی، م.، بخشنده، ع.، نبی پور، م.، و کاشانی، ع. ...
 • مشیری، ف.، شهابی، ع.ا.، کشاورز، پ.، خوگر، ز.، فیضی اصل، ...
 • مقصودی، ع.، قلاوند، ا.، و آقا علیخانی، م. (۱۳۹۲). تاثیر ...
 • میرزاشاهی، ک.، و سعادت، س. (۱۳۸۹). تاثیر مواد آلی مختلف ...
 • Ahmadinezhad, R., Najafi, N., Aliasgharzad, N., & Oustan, S.H. (۲۰۱۴). ...
 • Cherif, H., Ayari, F., Ouzari, H., Marzorati, M., Brusetti, M., ...
 • Eghball, B. (۲۰۰۲). Soil properties as influenced by phosphorus-and nitrogen-based ...
 • Elaine, S.K. (۲۰۱۹). Calculation of nitrogen-to-protein conversion factors: A review ...
 • Erich, M.S., Fitzgerald, C.B., & Porter, G.A. (۲۰۰۲). The effect ...
 • Ghafari, H., & Gorji, M. (۲۰۲۱). Evaluation of soil erosion ...
 • Ghaibi, M.N., Asadi, F., & Tehrani, M.M. (۲۰۱۳). Guidelines for ...
 • Hamdi, H., Jedidi, N., Ayari, F.A., & Mhiri, A. (۲۰۰۲). ...
 • Hassanzadeh Ghorttepe, A., Fath Elahzadeh, Q., Nasralezadeh Asl, A., & ...
 • Havlin, J.L., Beaton, J.D., Tisdale, S.L., & Nelson, W.L. (۱۹۹۹). ...
 • Kazemeini, S.A., Ghadiri, H., Karimian, N., Kamgar Haghighi, A.A., & ...
 • Khotabaee, M., Emami, H., Astaraei, A., & Fotovat, A. (۲۰۱۴). ...
 • Maghsoudi, A., Qalavand, A., & Agha Alikhani, M. (۲۰۱۴). The ...
 • Majidi, A., & Malakuti, M.J. (۱۹۹۹). Effect of amounts and ...
 • Majidian, M., Ghalavand, A., Karimian, N., & Kamgar Haghighi, A. ...
 • Marschner, H. (۲۰۰۳). Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, ...
 • Mentler, A., Partaj, T., Strauss, P., Soumah, H., & Blum, ...
 • Meskarbashi, M., Bakhshandeh, A., Nabipour, M., & Kashani, A. (۲۰۰۴). ...
 • Mirzashahi, K., & Saadat, S. (۲۰۱۱). The effect of different ...
 • Mohamadian, M., & Malakouti, M.J. (۲۰۰۳). Evaluation of the effect ...
 • Moshiri, F., Shahabi, A.A., Keshavarz, P., Khoger, Z., Faizi Asl, ...
 • Oad, F.C., Buriro, U.A., & Agha, S.K. (۲۰۰۴). Effect of ...
 • Prasad, R. (۱۹۹۶). Cropping systems and sustainable of agriculture. Indian ...
 • Rahimizadeh, M., Kashani, A., & Zarea Feizabadi, A. (۲۰۱۰). The ...
 • Rasouli, F., & Maftoun, M. (۲۰۱۰). Residual effects of two ...
 • Rezaenejad, Y., & Afyuni, M. (۲۰۰۱). Effect of organic matter ...
 • Robin, A.K., Szmidt, K., Andrew, A., & Dickson, W. (۲۰۰۱). ...
 • Schmidt, M., Torn, W.I., Abiven, M.S., Dittmar, S., Guggenberger, T., ...
 • Schere, H.W., Metker, D.J., & Welp, G. (۲۰۱۱). Effect of ...
 • Sharma, R.K., Agrawal, M., & Marshall, F.M. (۲۰۰۶). Heavy metal ...
 • Shirani, H., Hajabbasi, M.A., Afyuni, M., & Hemmat, A. (۲۰۰۲). ...
 • Singh, D., Chand, S., Anvar, M., & Patra, D. (۲۰۰۳). ...
 • Smith, P. (۲۰۰۲). Organic matter modelling. In: Lal, R. ed., ...
 • Walkley, A., & Black, I.A. (۱۹۳۴). An examination of the ...
 • نمایش کامل مراجع