بررسی و مقایسه عملکرد لرزه ای سازه های فولادی مهاربندی شده توسط مهاربند کمانش تاب و همگرای ویژه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 111

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUICNF08_134

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1402

Abstract:

در این تحقیق به بررسی و ارزیابی رفتار لرزه ای سیستم مهاربند کمانش ناپذیر با استفاده از مدلسازی در نرم افزار SAP اقدام می شود. بدین منظور، سازه ۴ طبقه یک بار با مهاربند ضربدری و یک بار با مهاربند کمانش ناپذیر مدلسازی شد. همچنین ، با اعمال نیروی جانبی یکنواخت در تحلیل استاتیکی غیرخطی مدلسازی انجام و تاثیر لحاظ کردن مهاربند کمانش تاب مورد بررسی واقع گردید. بر اساس یافته های حاصل از تغییرات تغییر مکان تراز فوقانی قاب مهاربندی شده BRB مشاهده شده است .

Authors

محمود گلی

کارشناس ارشد مهندسی عمران - زلزله و

فرشته اجلی

کارشناسی مهندسی عمران ضخیم )