بررسی مروری ارتباط زیست پذیری شهری و مدیریت پسماند

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 175

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF10_048

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1402

Abstract:

امروزه زیست پذیری شهری به عنوان کلیدی ترین مفهوم در برنامه ریزی شهری می باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار برزیست پذیری شهری، مدیریت پسماند شهری است که علاو بر مزایای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی برایجوامع شهری، به عنوان یکی از مولفه های محیطی جهت دستیابی به توسعه پایدار شناخته شده است. با توجه بهاهمیت این موضوع در این تحقیق به بررسی مروری ارتباط زیست پذیری شهری و مدیریت پسماند پرداخته شدهاست.

Authors

محمد حسن زاده قاسمی

کارکنان شهرداری مشهد

غلام رضا خوش بیان

کارکنان شهرداری مشهد

ملیحه لطفی

کارکنان شهرداری مشهد

مریم علیکی

کارکنان شهرداری مشهد