کاربردهای بینی، چشم و زبان الکترونیکی در ارزیابی کیفیت محصولات کشاورزی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 57 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AGRIHORMOZ01_019

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1402

Abstract:

کیفیت و نگهداری محصولات کشاورزی از عوامل کلیدی هستند که معمولا با پروتکلهای پیچیده و پر زحمت و روشهای حسی پیچیده ارزیابی میشوند. با استفاده از فناوریهای الکترونیکی چند سنسوری، بهخوبی میتوان به نتایج عینی و ارزیابی دقیق کیفیت محصول، دست یافت. هدف این بررسی ارائه یک مرور کلی از اصول بینی الکترونیکی، چشم الکترونیکی و زبان الکترونیکی، مزایا و معایب مربوط به این سیستمهای الکترونیکی است. سیستم چشم و زبان الکترونیکی به عنوان ابزارهای هوش مصنوعی برای تقلید از سیستم های بینایی و چشایی انسان توسعه یافتهاند که می توانند با تشخیص سریع، دقیق، جامع و بدون خطا اطلاعات نمونهها را ارزیابی کنند. اجزای خاص سیستم چشم الکترونیکی، تصویری از یک نمونه میگیرد و ظاهر نمونهها مانند اطلاعات رنگ و بافت را تجزیه و تحلیل میکند. کار سیستم زبان الکترونیکی این است که سنسور به یون های تجزیه ای مختلف یک نمونه مایع پاسخ می دهد و سپس یک سیگنال ارائه می کند که نشان دهنده «اثر انگشت» نمونه های مایع است. سیستم بینی الکترونیکی که از انواع مختلفی از فناوری های حسگر عطر مشتق شده اند، برای کاربردهای متنوعی در زمینه های وسیع کشاورزی توسعه یافته اند. با این حال، برای بهدست آوردن اطلاعاتی که بیشتر به شرایط صنعتی مربوط میشود، پیشرفتهایی لازم است.

Authors

صدیقه افشاری پور

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه هرمزگان

عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی

دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه هرمزگان

اعظم سیدی

استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه جیرفت