بررسی رابطه دین و سرمایه اجتماعی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 153

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HEPCONF03_190

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

Abstract:

امروزه سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در بررسی های اجتماعی در جوامع مدرن کاربرد دارد. در جامعه ما دینداری از نظر تغییر در محتوا ، شکل اعتقادات فردی و اعمال دینی به مسئله مهم اجتماعی تبدیل شده است. ما در این پژوهش به دنبال این هستیم که آیا بین سرمایه اجتماعی و دینداری ارتباط وجود دارد و ضرورت این پژوهش شناخت نگاه و عقاید افراد به دین در ارتباط آن با سرمایه اجتماعی است. دین قسمت اعظمی از فرهنگ انسانی را دربرمیگیرد که می تواند با به وجود آوردن باور ها و ارزش های مشترک میان پیروان خود و دعوت آن ها به انجام مناسک و اعمال مذهبی مشترک، آنان را به دور یکدیگر جمع کرده و براین اساس باعث استحکام و دوام اجتماعی شود. سرمایه اجتماعی متغیر تاثیر گذار توسعه یافتگی است که در موارد زیادی توسط تحلیل گران اجتماعی برای توصیف فرایند اجتماعی استفاده می شود، در زمینه شکل گیری سرمایه اجتماعی مطالعه دین و فرهنگ دینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

Authors

فاطمه فغان نوملی

(کارشناسی، پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران)

وحید موجنی نژاد

(کارشناسی ارشد ، مدیریت استراتژیک، دانشگاه آزاد، واحد علی آباد کتول، ایران )

مریم زنگانه

(کارشناسی ارشد، شیعه شناسی جامعه شناسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران)