نقش دانش حسابداری در زندگی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 173

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMEC03_069

تاریخ نمایه سازی: 8 مهر 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش دانش حسابداری در زندگی دانش آموزان است.داشتن هر دانشی در هر زمینه ای به تنهایی می تواند خودش نیازهایی از دنیای مادی و معنویانسان را برطرف نماید، دانش حسابداری نیز در جایگاه خود می تواند در زندگی فرد یو شغلیدانش آموزان اثر بسزایی داشته باشد. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورتمروری کتابخانه ای می باشد. پیشنهاد می گردد رشته حسابداری در دبیرستان مورد اهمیت وتوجه ویژه قرار بگیرد؛ زیرا زمینه ساز فعالیت های اقتصادی و تجارتی می باشد.

Authors

زینب محمودمقدم

کارشناس حسابداری

مونا پورجانی

کارشناس حسابداری