بررسی مطالعات حوزه سبک های فرزند پروری بامریند و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان (مرور سیستماتیک)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 161

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPES03_115

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1402

Abstract:

هدف ما از مقاله حاضر مطالعه و بررسی مطالعات حوزه سبک های فرزندپروری بامریند و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با شیوه ی مطالعه کتابخانه ای می باشد. سبک های فرزندپروری بامریند که شامل سبک مقتدرانه، مستبدانه، سهل گیرانه و بی اعتنا می باشد تاثیر مستقیم بر آینده اجتماعی و تحصیلی و درواقع تمام جوانب زندگی فرزندان دارد و در بین این ۴ سبک والدین مقتدر از آن جایی که روابط گرم، پذیرا و صمیمی با فرزندان خود دارند و در انتظارات و توقعات خود از فرزندان افراط و تفریط ندارند بنابراین فرزندان آن ها عملکرد تحصیلی بهتری داشته و همواره از پیشرفت در تحصیل برخوردارند.

Keywords:

سبک های فرزندپروری/ بامریند/ پیشرفت تحصیلی

Authors

آق گل نیازی

کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای، دانشگاه گلستان، گرگان

صفورا حبیبلی

کارشناسی علوم اقتصاد نظری، دانشگاه پیام نور

مهدیه آدینه

لیسانس آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گنبد

مهرنسا سادات حسینی

کارشناسی دینی و عربی، دانشگاه آزاد اسلامی شهر