بررسی تاثیر سود آوری بر ساختار سرمایه و سرعت تعدیل اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 151

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF06_227

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1402

Abstract:

در نظریه های سنتی تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی ایستا، شرکت سعی می کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و منابع استقراض تعیین می گردد. به عبارت دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سودآوری بر ساختار سرمایه و سرعت تعدیل اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری مشتمل بر ۱۱۹شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. در مجموع ۵۹۵سال-شرکت بودند. در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است، برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. با توجه به نتایج رگرسیون مشخص شدکه سود آوری برساختار سرمایه و سرعت تعدیل اهرم مالی تاثیر گذار است.

Authors

کامیار قاضی خوانساری

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد واحد اراک

بابک موذن قمصری

کارشناس کامپیوتر دانشگاه تهران