باز تعریف مولفه های طراحی فضاهای اداری با تاکید بر معماری آرامش بخش

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JDKHZ01_062

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1402

Abstract:

فضای اداری را بواسطه حضور مداوم و روزمره انسان در آن میتوان جزوی از فضاهای مهم مورد استفاده بعد از خانه تلقی نمود. به طور کلی فضای اداری استرسزا است و تداوم این امر میتواند در آینده خطرات جبران ناپذیری برای کارکنان ایجاد کند. استرس در کارکنان یک اداره موجب خستگی نا امیدی و کاهش بازدهی در آنها میشود به این خاطر بایستی با طراحی مناسب فضای اداری با استفاده از الگوهای روانشناختی انسان و همچنین علم روانشناسی محیطی فضای معماری آرامش بخشی را برای کارکنان خلق کرد. طراحی فضای اداری باید با توجه به فرهنگ حواس چندگانه و عوامل تاثیر گذار بر روحیات برای استفاده از کارکنان انجام شود. پژوهش حاضر با به کارگیری مطالعات کتابخانه ای و با روشی توصیفی عناصر موثری همچون هندسه پلان چیدمان فضایی ارتباط فضایی و نیازهای اولیه دیگر فضا چون بهینه سازی نور تهویه دید دیگر عوامل را در طراحی مورد ارزیابی قرار داده است تا بتواند به حفظ سلامت روان کارکنان کمک کند نمونه موردهایی که در پژوهش آورده شده اند از لحاظ تقات مثبت و منفی معماری مورد بررسی قرار داده شده اند؛ چانچه در پژوهش حاضر تعامل مثبت افراد با فضای داخلی را جهت آرامش بخشی فضا و پیشرفت سازمان ها و اداره ها و بهره وری حداکثری از کارکنان مورد مطالعه قرار داده است.

Keywords:

فضای اداری آرامش بخش روانشناسی محیط

Authors

سجاد معماردزفولی

گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان، ایران