مروری نظام مند بر مدل های پویایی شناسی سیستم در صنایع تولیدی ایران با نگاه ارزش آفرینی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CBPME01_045

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

پویایی شناسی سیستم راهکاری پویا و کارآمد برای حل مسائل پیچیده سازمان ها است، این تکنیک به شناسایی عوامل علت و معلولی و شبیه سازی آن ها می پردازد، تا از آنها برای سیاست گذاری بهتر برای بهبود عملکرد و کیفیت خروجی استفاده کند. از سوی دیگر ارزش آفرینی یکی از چالش هایی است که سازمان ها در این مسیر با آن روبرو می شوند. براساس دیدگاه پورتر عوامل علت و معلولی باید به گونه ای در راستای پاسخ به نیاز مشتریان و جلب رضایت آنان قرار گیرند تا بتواند برای آنها ارزش بیافریند و مدلی را در این رابطه با عنوان مدل زنجیره ارزش برای سازمان ها معرفی می کند. در این راستا، هدف این مقاله بررسی این موضوع است که آیا در شناسایی عوامل علت و معلولی، همه فعالیت های ارزش آفرین در سازمان طبق مدل زنجیره ارزش پورتر دیده شده است یا خیر. برای رسیدن به این هدف، از مرور نظام مند مدل های پویایی شناسی سیستم به کار رفته در صنایع تولیدی استفاده می شود تا بتوان عوامل علت و معلولی شناسایی شده را در قالب فعالیت های ارزش آفرین مدل زنجیره ارزش دسته بندی کرد. یافته ها نشان می دهد تمرکز عوامل علت و معلولی شناسایی شده بیشتر روی فعالیت های لجستیک ورودی، عملیات، بازاریابی و فروش و مدیریت منابع انسانی زنجیره ارزش پورتر است. پیشنهاد می شود مقالات آینده افزون بر این دسته ها نگاهی نیز به فعالیت های دیگر زنجیره ارزش مانند لجستیک خروجی، خدمات، زیرساخت، تحقیق و توسعه و تدارکات داشته باشند.

Authors

فاطمه حکیمی هدش

کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد. میبد. ایران

مرتضی نبی میبدی

استادیار گروه مدیریت صنعتی. دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد. میبد. ایران