نقش سرپرستی سوءاستفاده گرانه و فرسودگی عاطفی بر طفره روی اینترنتی کارکنان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BAR-15-32_009

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

حضور پررنگ اینترنت در زندگی کاری کارکنان سازمان­ های امروزی، چالش ­هایی را به وجود آورده است که از میان آن­ها می ­توان به رفتار انحرافی با نام طفره ­روی اینترنتی اشاره کرد. هدف اصلی این مقاله، درک ریشه ­های نوین طفره ­روی اینترنتی از دیدگاه تئوری تبادل اجتماعی و نظریه حفاظت از منابع و  بررسی پیشایندهای اثرگذار بر طفره ­روی اینترنتی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش این رفتار انحرافی است. پارادایم اصلی این پژوهش توصیفی، اثبات­ گرا و نمونه آماری تحقیق شامل کارکنان اداری یکی از شرکت­ های فعال در صنعت نفت است. این مطالعه از حیث جهت­ گیری، کاربردی با رویکرد قیاسی قرار می ­گیرد. جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها، از روش مدل­سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. استفاده شده است. یافته ­های این پژوهش نشان داد که فرسودگی عاطفی در رابطه میان سرپرستی سوءاستفاده ­گرانه و طفره ­روی اینترنتی نقش میانجی ایفا می­ کند؛ یعنی سرپرستی سوءاستفاده ­گرانه باعث فرسودگی عاطفی کارکنان شده و منجر به طفره­ روی آنان در اینترنت می­شود. نتایج حاکی از آن است که سرپرستی سوءاستفاده­گرانه تاثیر مثبت بر طفره روی اینترنتی داشته و اثر میانجی فرسودگی عاطفی بر رابطه بین سرپرستی سوءاستفاده ­گرانه و طفره­ روی ­اینترتی با تعهد سازمانی تعدیل می ­شود. بنابراین، کارکنانی که در سازمان با آن­ها بدرفتاری می ­شود، دچار فرسودگی عاطفی شده و کم­تر به فعالیت­ های کاری خود پرداخته و بیشتر در فضای مجازی و اینترنت، سرگرم طفره ­روی می ­شوند. هم­چنین نتایج نشان داد، کارکنانی که تعهد سازمانی بالاتری دارند، کم­تر دچار فرسودگی عاطفی ناشی از سرپرستی سوءاستفاده ­گرانه شده و طفره ­روی کم­تری از خود نشان می­ دهند.

Authors

سیدرضا سیدجوادین

استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مهرداد استیری

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

پیوند میرزائیان خمسه

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.