حسابداری در اقتصادی گیگ

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_381

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

این مطالعه به بررسی ابعاد چند وجهی حسابداری در اقتصاد گیگ می پردازد، یک بازار کار پویا و غیرمتمرکز که با تعامل های کوتاهمدت و انعطافپذیر تسهیل شده توسط پلتفرمهای دیجیتال مشخص می شود. این مطالعه با پرداختن به شناسایی درآمد، مدیریت هزینه ، ملاحظات نظارتی و شیوههای حسابرسی ، دانش موجود را ترکیب می کند تا موضوعات مرتبط را آشکار کند و درک جامعی از حسابداری در اقتصاد گیگ را تقویت کند. بخش تشخیص درآمد، تغییرات پارادایم در روش شناسی را مورد بررسی قرار می دهد، که تنوع زمانی کار گیگ را تطبیق می دهد و پلتفرمهای دیجیتال را به عنوان واسطه معرفی می نماید. در همین حال، مطالعه حاضر با کاوش مدیریت هزینه ها پیچیدگی های هزینه های مربوط به گیگ را آشکار می کند، که مکانیسم های ردیابی نوآورانه را برای جمع آوری مجموعه ای از هزینه های متحمل شده توسط کارمندان گیگ ضروری می کند. بررسی کامل چشم انداز نظارتی ، چالش های ناشی از ساختار غیرمتمرکز اقتصاد گیگ را برجسته می کند و بر اهمیت یک چارچوب نظارتی قوی تاکید می کند. ایجاد توازن بین تقویت نوآوری و حفظ منافع کارمند این نوع اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است و تحقیقات آینده در مورد پیامدهای مالیاتی ، حمایت های اجتماعی و ملاحظات اخلاقی را ضروری می کند. تغییر پارادایم در شیوه های حسابرسی ، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و مجازی کار گیگ ، مستلزم کاوش و انطباق مداوم است . این مطالعه پیچیدگی هایی که حسابرسان در مسیرهای حسابرسی سنتی با آن مواجه هستند را مورد بررسی قرار می دهد و از روشهایی حمایت می کند که دقت و قابلیت اطمینان را در این زمینه پویا تضمین می کنند. با ترکیب این ابعاد، مضامین به هم پیوسته با ارائه یک چارچوب یکپارچه برای درک حسابداری در اقتصاد گیگ به گفتمان آکادمیک کمک می کند. این بررسی با ترکیب بینش هایی از ابعاد مختلف ، تحقیقات آتی را جهت می دهد و ماهیت سیال و سازگاری ذاتی اقتصاد گیگ را برجسته می نماید. در انتها، این مطالعه پایه و اساس تلاشهای علمی در حال انجام را مورد کاوش قرار می دهد و یک نقشه راه برای اصلاح چارچوبهای موجود و توسعه روشهای جدید برای اطمینان از ارتباط و کاربرد مداوم شیوههای حسابداری در چشم انداز در حال تحول اقتصاد گیگ ارائه می دهد.

Authors

امیرحسین میرزاپور

کارشناسی ارشد، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب، تهران،ایران

زهرا احمدزاده چهارم

کارشناسی ارشد، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب، تهران،ایران

فاطمه گلدبان

کارشناسی ارشد، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب، تهران،ایران

فاطمه صراف

هیئت علمی ، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب ،تهران، ایران