یکپارچگی حوزه آموزش و یادگیری با استراتژی های سازمان از طریق تسهیلگری مدیریت دانش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 104

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

THCD10_021

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

هدف این تحقیق درک ارتباط و تحول بین مفاهیم مدیریت دانش و یادگیری سازمانی است. یادگیری سازمانی به عنوان یک فرآیند پویای مبتنی بر دانش محسوب می شود و از طریق سطوح مختلف فعالیت بیان می شود. توانایی یک سازمان برای استفاده از دانش به شدت به منابع انسانی آن وابسته است که به طور موثر آن دانش را ایجاد، به اشتراک گذاشته و استفاده می کند. مدیریت دانش به عنوان مدیریت فرآیندهای ایجاد، ذخیره سازی، دسترسی و انتشار منابع فکری یک سازمان بیان می شود. سازمان ها باید هدف اصلی خود را افزایش ظرفیت کارکنان و افزایش دهنده دانش سازمانی بدانند. دانش را می توان با مجموعه ای از شیوه های مشارکتی مدیریت منابع انسانی تشویق کرد. می توان یادگیری سازمانی به عنوان یک فرآیند و حافظه سازمانی را به عنوان خروجی مربوطه در نظر گرفت. نتیجه این رابطه، ایجاد حافظه سازمانی است که پیامد یادگیری سازمانی خواهد بود؟

Keywords:

مدیریت شایستگی و پیشرفت افراد مدیریت دانش یادگیری و توسعه استراتژی های سازمان - عملکرد

Authors

افشین تقوی

رییس اداره آموزش و توسعه مدیران و کارشناسان شرکت ایران خودرو

سحر مهاجرانی

مسئول بخش اداره آموزش و توسعه مدیران شرکت ایران خودرو