بهبود مدیریت املاک و مستغلات در بخش عمومی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1935850
Publish: 11 March 2024
View: 68
Pages: 26
Publish Year: 1400

This Research With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

کاهش اندازه بخش های دولتی موجب ایجاد تغییرات اساسی در اندازه و شکل دولت ها در سراسر جهان می شود.
اثر این تغییر در تقاضا برای بسیاری از ساختمان ها و عمارت های دولتی نمود یافته است؛ چرا که وجود نیروی کار
کمتر منجر به کاهش نیاز برای املاک و مستغلات می شود. اعمال اصلاحات با هدف توسعه شیوه های کاری
دقیق تر و هوشمندانه تر، رهبران دولت ها را وادار می سازد تا نه تنها در بخش های مرکزی، بلکه در همه سطوح
محلی، سایت های عملیاتی و حتی خانه های بهداشت و درمان ۱ ، نگاهی ژرف تر به پایه دارایی های خود بیندازند.
درحالی که دولت ها درحال جست وجوی ساختارهای سازمانی پویاتر و متراکم تر برای امکان پذیر نمودن فعالیت
تیم های مجری پروژه هستند، نیازهای ایشان به دارایی ها نیز تغییر می کند. تلاش برای بهبود مدیریت دارایی ها امر
ساده ای نیست؛ زیرا هر دولت با مجموعه ای از موانع منحصربه فرد درخصوص بهبود مدیریت املاک مواجه است. با
این حال، پنج عامل حیاتی موفقیت که در اصل از طریق مطالعه ای در باب املاک و مستغلات مربوط به مقامات -
بخش دولتی کشور انگلستان شناسایی شده است بینش های جهانی مرتبط با استراتژی های هوشمند املاک را ارائه -
می نماید. در این استراتژی ها بودجه های کاهشی ۱ و تغییر نیازها ۱ مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی ۱

پیشگفتار ۴

مقدمه ۵

عوامل موفقیت برای مدیریت استراتژیک املاک و مستغلات ۷

عامل اول موفقیت: در اولویت قراردادن مدیریت املاک و مستغلات و توانمندسازی مدیران ۸

ایالات متحده امریکا )مطالعه موردی( ۸

استرالیا )مطالعه موردی( ۹

کانادا )مطالعه موردی( ۱۱

عامل دوم موفقیت: به خدمات شرکتی بپیوندید ۱۱

عامل سوم موفقیت: همکاری موثر با بخش خصوصی ۱۴

فنلاند )مورد مطالعاتی( ۱۵

جمهوری چک )مورد مطالعاتی( ۱۱

عامل چهارم موفقیت: جهت بهبود جمع آوری و استفاده از داده های املاک و مستغلات با یکدیگر کار

کنید ۱۸

نیوزیلند )مورد مطالعاتی( ۱۸

عامل پنجم موفقیت: ایجاد یک استراتژی مشترک و یکپارچه در بین آژانس ها ۱۹

جمع بندی ۱۱

نمایش کامل متن

Keywords: