خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده امور اقتصادی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 65
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 76
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 762
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 140
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده امور اقتصادی

خانواده آرمانی در گام دوم انقلاب از دیدگاه رهبری نوشته روزبه بالونژادنوریرابطه غیرخطی نرخ ارز و نرخ تورم در ایران: رهیافت ناپارمتریک کوانتایل بر کوانتایل نوشته روزبه بالونژادنوریمروری بر ابزارهای مالی اسلامی جدید در ایران و مالزی نوشته روزبه بالونژادنوریشواهدی جدید از رابطه میان رشد پول، تورم و رشد اقتصادی در ایران نوشته روزبه بالونژاد نوری و مژگان رفعت میلانیImpact of Investors' Sentiments on Volatility of Stock Exchange Index in Tehran Stock Exchange نوشته roozbeh balounejad nouriبررسی پویایی های پایداری تورم در ایران: کاربردی از رویکرد غیرخطی تعمیم یافته MS-ARFIMA نوشته روزبه بالونژادنوریبررسی تاثیر سبک‎های تصمیم‎گیری خرید بر مصرف کالاهای داخلی؛ مطالعه موردی: استان لرستان نوشته روزبه بالونژادنوریبررسی اثرات بی ثباتی صادرات بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران نوشته شهزاد برومند و محمدتقی ضیایی بیگدلیبررسی اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی بر رشد استان ها در ایران: کاربردی از رویکرد رگرسیون چندک در داده های تابلویی نوشته روزبه بالونژادنوریبررسی نقش عوامل اجتماعی بر مشارکت شهروندان در امور شهری (مطالعه موردی شهرستان مراغه) نوشته کامران صداقتبررسی مقایسه ای کنش های اجتماعی دینی شهروندان شهر تبریز قبل و بعد از اجرای برنامه هدف مندسازی یارانه ها نوشته کامران صداقتThe Asymmetric Effect of Macroeconomic Variables on Stock Price Index: Quantile ARDL Approach نوشته روزبه بالونژادنوریاثر حذف نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی خوراکی بر توزیع درآمد در مناطق شهری ایران بر اساس شبیه سازی داده های خرد با استفاده از مدل EASI نوشته جواد عرب یارمحمدیبررسی همگرایی قیمت مسکن در مراکز استان های ایران: رویکرد همگرایی نسبی نوشته روزبه بالونژادنوریارتباط کیفیت حکمرانی و ثبات مالی با لحاظ نقش میانجی گری شمول مالی نوشته روزبه بالونژادنوریبررسی پویایی های همگرایی باشگاهی قیمت در بازار مسکن (مورد مطالعه: شهر تهران) نوشته روزبه بالونژادنوریاثر رقابت در بانکداری بر شمول مالی نوشته روزبه بالونژادنوریبررسی رابطه علیت میان رشد اقتصادی و شمول مالی: کاربردی از روش علیت بوت استرپ نوشته روزبه بالونژادنوریتنوع درآمدهای بانکی و قدرت بازاری(رهیافت PMG) نوشته روزبه بالونژادنوریتاثیر ویژگی های صنعت برسرایت ریسک مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران نوشته محمد قدمیاری

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از پژوهشکده امور اقتصادی

بررسی نسبت شرکت های دولتی با خلق درون زای نقدینگی در اقتصاد ایران و لزوم تغییر ساختار جریان مالی (1402)خلاصه ای از گزارش های ( چشم انداز اقتصاد جهان ) نهادهای بین المللی ( ۲۰۲۳ - ۲۰۲۴ ) (1402)نگاهی به رابطه متغیرهای اصلی اقتصاد کلان در چارچوب رویکرد رشد اقتصادی غیر تورمی (1402)تحولات متغیرهای پولی در ایران ( ۱۳۸۰ - ۱۴۰۱ ) (1401)بررسی اثر سیاست های اقتصادی بر رشد اقتصادی و تورم در ایران: کاربرد شاخص فضای سیاست گذاری (1402)درس هایی از واکنش های کوتاه مدت سیاستی کشورها به افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی (1402)ماهیت در حال تغییر کار (مرور اجمالی) (1397)گزارش عملکرد اقتصاد ایران نه ماه نخست سال ۱۳۹۷ (1397)فرصت ها و چالش های انقلاب صنعتی چهارم در اقتصاد با تاکید بر حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی (1396)شاخص های حکمرانی خوب و ارزیابی وضعیت ایران (1399)چشم انداز بازارهای کالا شوک های قیمت مواد غذایی: کانال ها و پیامدها (1398)پیشبینی نرخ تورم در ایران: کاربردی از رویکرد تورم هسته (1397)بازنگری چشم انداز اقتصاد جهان: دورنمای روشنتر، بازارهای خوشبینانه، چالش های پیش رو (1396)مقایسه جایگاه بین المللی ایران در شاخص های اقتصادی (ویرایش سوم) (1399)درآمدی بر گستره پژوهش در حوزه مدیریت اموال دولتی در ایران (1400)مطالعه تطبیقی ابزارهای مالی مورد استفاده در فرآیند عملیات بازار باز (1399)کاربرد فناوری زنجیره بلوک در حل مشکلات اجرای مالیات بر ارزش افزوده بین کشورها؛ با تاکید بر تعامل مالیاتی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا (1400)تاثیرات شیوع کووید ۱۹ بر مالیه اسلامی - در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (1399)راهکارها و الگوهای پیاده سازی تامین مالی دیجیتال (1401)مقایسه جایگاه بین المللی ایران در شاخص های اقتصادی (1397)بررسی آثار سیاست های تعرفه ای بر اقتصاد ایران (1396)بررسی تعرفه های گمرکی در گروه کالاهای مختلف (1396)نظام های طبقه بندی داده های تجارت بین المللی (1396)خلاصه گزارش ماهانه بازار نفت اوپک - ژانویه ۲۰۱۹ (1397)حاکمیت شرکتی و چالش های پیش روی اجرای آن در ایران (1397)بررسی وضعیت ایران در شاخص رقابت پذیری؛ درس هایی از تجارب کشورهای موفق (1397)ایجاد فضای مالی (1397)مقدمه ای بر اقتصاد هوشمند (1398)ماهیت در حال تغییر کار (مرور اجمالی) (1397)چشم انداز بازارهای کالا شوک های قیمت مواد غذایی: کانال ها و پیامدها (1398)