ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و دالان بالایی واقع در میدان گازی کیش

Publish Year:

1392

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

1,339

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PTCE01_049

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1392

Abstract:

در این ارزیابی پتروفیزیکی واکنش مجموعه ی سنگ و سیال موجود در عم قهای مختلف را در مقابل تحری کهای فیزیکی و الکتریکی خارجی به منظور بررسی کیفیت مخزنی بخش های مختلف سازند و زون بندی مخزن برای تعیین مناسب ترین زون ها جهت بهره برداریبهینه و توسعه آگاهانه تر میادین نفتی، بررسی و تجزیه و تحلیل م یکند. در این مطالعه به منظور محاسبه خواص پتروفیزیکی از قبیلحجم شیل، تخلخل، اشباع آب، تعیین لیتولوژی، تعیین ضخامت خالص و نسبت ضخامت خالص به ناخالص سازندهای مخزنی کنگان ودالان بالایی، نگارهای چاه پیمایی دو حلقه چاهC و B میدان گازی کیش با نرم افزار ژئولاگ و روش احتمالی ارزیابی شد. نتایج حاصل ازانواع نمودارهای متقاطع شامل نوترون - چگالی، نوترون- سونیک، چگالی - سونیک و چگالی- فتوالکتریک، لیتولوژی غالب در این دو چاه را کلسیت با حجم بالایی از دولومیت و حجم ناچیز انیدریت و شیل نشان می دهند. کراس پلات توریم- پتاسیمTh/K نوع کانی های رسی را مخلوطی از ایلیت، کائولینیت و مونت موریونیت تشخیص دادمیانگین حجم شیل درچاه هایC و Bبهترتیب 0/4,0/52میانگین تخلخل مؤثرPHIE) 5/13,6/62درصد و همچنین میانگینتخلخل کلPHIT) 6,6/65 درصد تعیین گردید. کمی اختلاف در میانگین تخلخ لکل و تخلخ لمؤثر چاهها نشان دهنده حجم کمشیل در سازندها میباشد. روش مورد استفاده برای محاسبه اشباع آب ایندونزیا 1 بود . میانگین اشبا عآب در چاههایC و B به ترتیب26/83 و 12/03درصد محاسبه شد. به طور کلی م یتوان نتیجه گرفت که حجم پایین شیل بیانگر این مطلب است که این سازندها بیش تر از دولومیت و آهک تمیز بدون رس تشکیل شده اند و از کیفیت مخزنی خوبی برخوردار هستند

Authors

مهدخت متین

کارشناس انرژی

بیژن حعفر بابایی

کارشناس ارشد شرکت ملی حفاری ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • رضایی، م. و چهرازی. ع، 139. اصول برداشت تفسیر نگاره ...
  • I3] شکرانه، ف. و روستایی، س، 1388. ارزیابی خصوصیات پتروفیزیکی ...
  • شرکت ملی حفاری ایران، گزارشهای روزانه اداره مهندسی نفت ...
  • Alavi, M., (1994). Tectonics of the Zagros orogenic Belt of ...
  • Brock, J. G., 1951. Applied open-hole log Analysis: contribution in ...
  • Schlumberger, 1989. Log interpretation p rin c ip les/Ap llicattion, ...
  • Poupon, A. and leveaux, J. , 1971, Evaluation of water ...