مدل استوار نوین در مسئله ی موازنه ی زمان - هزینه گسسته

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 674

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJIE-25-1_001

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1393

Abstract:

یکی از مسائل مهم در کنترل پروژه ، برآورد دقیق زمان اتمام و هزینه ی اجرایی و میزان منابع مصرفی در یک پروژه می باشد . به علت عدم قطعیت در کنترل پروژه هایی که در محیط بسیار متغیر اجرا می شوند ، در مدیریت پروژه ها ، اغلب ممکن است با صرف هزینه های اضافی طول زمان برخی از فعالیت ها را کاهش دهیم تا زمان تکمیل پروژه را تسریع بخشیم . مسئله ی موازنه ی زمان - هزینه ، روش های تعیین اقتصادی ترین زمان برای اجرای پروژه و بررسی میزان حساسیت تغییرات هزینه در مقابل تغییرات زمان می باشد . در این پژوهش ، یک مدل ریاضی کارآمد و استوار برای مسئله ی موازنه زمان - هزینه گسسته ، ارائه می گردد که در شرایط عدم قطعیت و غیرقابل پیش بینی همواره جوابهای نزدیک به بهینه داشته باشد . برای استوار کردن وحفظ کارایی مدل مفروض از روش بهینه سازی استوار و برای حل مدل از الگوریتم ژنتیک استفاده می کنیم . با بررسی نتایج آزمایشات بر روی پروژه های مختلف ، به استواری ، دقت و کارایی روش پیشنهادی پی می بریم.

Keywords:

Authors

سپیده مغانی قهرمانلوئی

گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کیامرث فتحی هفشجانی

گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب