اولین گزارش استاکی بوتریوتوکسیکوزیس در گاو در ایران

Publish Year: 1381
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 625

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVR-57-4_011

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1394

Abstract:

هدف: شناخت سبب هموراژی و تب در مورد این گزارش. طرح: مطالعه موردی. حیوانات: گاو ماده 4 ساله نژاد هلشتاین از یکی از گاوداریهای مجتمع فشافویه تهران. روش: بعد از کسب سابقه، از گاو مبتلا معایه بالینی به عمل آمد و نمونه سرم آن جهت جستجو تریکوتسن های ماکروسیکلیک با استفاده از کیت استاندارد مورد آزمایش قرار گرفت. بعد از ذبح این دام نمونه های کبد، طحال، روده و عقده های لنفاوی مورد مطالعه هیستوپاتولوژیک قرار گرفتند. نتایج: با توجه به خونریزیهای زیر پوست پستان، اطاق قدامی چشم و دستگاه گوارش و نیز عدم شکل گیری لخته در نمونه خون و حضور ترومبوس های فراوان در مقاطع بافتی، ابتلای دام به سندرم ه موراژی کاملاً محرز بود و ضمناً ن کروز و خونریزیهای وسیع در روده، کبد و طحال و همچنین آمبولی های سپتیک و وجود سلولهای آماسی فراوان در سینوزوئیدهای کبدی می تواند توجیه گر تب بالای دام باشد. به علاوه مشخص شد که سرم خون گاو مبتلا 15 برابر سرم شاهد، تریکوتسن های ماکروسیکلیک داشت. نتیجه گیری: با توجه به یافته های بالینی، آزمایشگاهی و هیستوپاتولوژیک و نیز با عنایت به وقوع بیماری در بهمن ماه و تغذیه باسیلوی آلوده، ابتلای دام به استاکی بوتریوتوکسیکوزیس قطعی است. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 4، 53-49.

Authors

تقی تقی پور بازرگانی

گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده د امپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

علیرضا خسروی

گروه آموزشی میکروبیولوژی دانشکده د امپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

جواد اشرفی هلان

گروه آموزشی پاتولوژی دانشکده د امپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

احمدرضا موثقی

گروه آموزشی پاتولوژی دانشکده د امپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد- ایران