بررسی عوامل موثر بر سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) در صنعت خودرو سازی (مورد مطالعه، مدیران و کارمندان بخش فناوری اطلاعات در شرکت خودروسازی سایپا در شهر تهران)

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,343

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAFM03_026

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394

Abstract:

هدف: این تحقیق بررسی عوامل موثر بر سیستم های اطلاعاتی مدیریت است . روش: تحقیق از جهت هدف، کاربردی و از نظرماهیت،توصیفی و از نظر روش، پیمایشی می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss 12 و Lisrel 9,1 استفاده شده است.جامعه مورد نظر، مدیران و کارمندان بخش فناوری اطلاعات شرکت خودرو سازی سایپا در شهر تهران می باشد که جمعیتی بالغ بر552 نفر جمعیت دارد. تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی - مورگان برابر با 226 نفر می باشد و با استفاده از فرمول کوکران باضریب خطای اندازه گیری 0/05 (سطح اطمینان 0/95) بالغ بر 227 نفر می باشد. یافته ها: در این راستا 9 فرضیه شکل گرفت کهعواملی مانند مدیریتی- محیطی – فنی – اموزشی – اقتصادی – ساختاری – فردی – فرهنگی – مدیریت تغییر با توجه به ادبیات و پیشینه تحقیق شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت که تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفتند و میزان این تاثیر به ترتیب برابر با 0/87- 0/89- 0/65- 0/79- 0/63- 0/84- 0/73- 0/91- 0/81 می باشد. نتیجه گیری: به عبارتی باید این چنین اظهار نظر کرد که عواملی مانند مدیریتی- محیطی – فنی – اموزشی – اقتصادی – ساختاری – فردی – فرهنگی – مدیریت تغییر در استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت تاثیرگذار هستند و فقدان و عدم توجه به این عوامل می تواند موانع اصلی برای استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریتی محسوب شوند.

Keywords:

سیستم اطلاعاتی مدیریت – فناوری اطلاعات – عوامل ساختاری- عوامل فردی – عوامل مدیریت تغییر

Authors

اسفندیار محمدی

استادیار دانشگاه ایلام ، گروه مدیریت

احسان نامدارجویمی

کارشناس ارشد دانشگاه ایلام، رشته مدیریت بازاریابی

محسن پیرزادیان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام واحد علوم و تحقیقات، رشته مدیریت بازرگانی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • - بدرقه، علی(1389)، استلزامات و چالش های به کارگیری سیستم ...
 • پناهی، علی(1377)، طراحی و تبیین مدل عولمل کلیدی موثر بر ...
 • جیمز.ابراین؛ جورج ماراکس، مترجمین مانیان، امیر؛ فتاحی، مهدی؛ واق، بهاره(1389)، ...
 • شریفی، فتاح؛ بودلایی، حسن(1388)، مدیریت دانش در سازمان های اداری، ...
 • یزدان پناه، اصغر(1377)، سیستم های اطلاعاتی مدیریت(نگرش راهبردی)، تهران، انتشارات ...
 • فرهنگی، علی اکبر؛ حسین زاده، علی صالحی(1389)، بررسی موانع به ...
 • قاضی زاده فرد، سید ضیاء الدین(1387)، فناوری اطلاعات و ارتباطات ...
 • -قاضی زاده فرد، سید ضیاء الدین(1375)، طراحی و تبیین الگوی ...
 • مستاجران، علی(1378)، سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تهران، چاپ فقه. ...
 • محمدی، علی اصغر(1379)، شناسایی مواع مرتبط با استقرار سیستم های ...
 • 2-Bhata ngar, Sc.(ED).(1 991): information technology manpower: key issue in ...
 • Davis, G.B, and olson, M .H(1 985) .management information system: ...
 • 4-Maddison, Richard& Geffery Darnton(1 996), i nformation system in organization- ...
 • Murdick, Robert& J.C. Munson(1986): Mis concepts and design. Second edition, ...
 • 6-Khosropour, M .(1 991) .management information of resources in the ...
 • نمایش کامل مراجع