فلسفه و نظم آموزش مهندسی مواد و توانایی های دانشجو

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 565

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEE-7-26_001

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

Abstract:

باآنکه رشته مهندسی مواد به علوم پایه بسیارنزدیک است ولی عناصر آن به گونه ای است که درگروه اموزشی مهندسی مطالعه میشود و به همین دلیل هدف توانایی فلسفه دانایی و اخلاق جهان پایی آن درحوزه مهندسی تعریف و تبیین میشود وابستگیهای علمی مهندسی فناوری طراحی و اقتصادی این رشته به حدی است که ناگزیر برای انتخاب دانشجو باید به قابلیتهای علمی چپ مغزی و طراحی راست مغزی آنان توجه شود درنتیجه گیری و سگالش روشهای پیشنهادی مورد بحث قرارمیگیرد

Keywords:

آموزش , آموزش مهندسی , مهندسی مواد و علم مواد