رشد بهره وری در کشاورزی ایران : آیا همگرایی در بین مناطق مختلف تولید وجود دارد؟ مطالعه موردی کشت گندم

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,140

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IAEC06_018

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1386

Abstract:

این مقاله موضوع همگرا یی در بهرهوری کل عوامل تولید گندم را در 8 استان مورد بررسی قرار داد . عوامل تولید شامل بذر، ن یروی کار، کود و سموم شیمیایی می باشد . دوره زمان ی تحقیق، از سال زراعی -64 1363 تا 1383- 84 بوده است . برای اندازه گیری رشد بهرهوری از روش نا پارامتری تابع تولید مرز ی استفاده گردید . نتایج نشان داد استان فارس از بی شترین رشد بهره وری هم در کشت دیم و هم در کشت آبی گندم برخوردار بوده است . همچنین در سال 79-80 تا 80- 81 رشد بهره وری بیش از سا یر سالها بود . در مجموع بهرهوری عوامل تول ید در کشت آب ی کمتر از د یم بوده است . آزمون های مربوط به همگرایی نشان داد گرچه در کوتاه مدت رشد بهره وری در مناطق مختلف متفاوت است اما در بلند مدت این روند در کل یه مناطق همگرا می باشد

Keywords:

گندم , همگرایی , بهره وری کل عوامل تولید

Authors

حامد رفیعی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

مجتبی مجاوریان

phD اقتصاد کشاورزی واستادیار دانشگاه مازندران

تکتم کنعانی

کارشناس اقتصاد کشاورزی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل آمار و اطلاعات، بانک اطلاعات ...
 • Arcelus, F.j. and P. Arocena 2000. Convergence and productive efficiency ...
 • Bairam, E.I. and S.D. McRae. 1999. Testing the convergence hypothesis: ...
 • Bernard, A., Jones, C.I. 1996. Productivity across industries and countries: ...
 • Bjurek, H. 1996. The Malmquist total factor productivity index. Scandinavian ...
 • Bjurek, H. and Durevall, D. 1998. Does Market Liberalization Increase ...
 • Caves, D. W., L. R. Christensen and W. E. Diewert. ...
 • _ Fare, R., S. Grosskopf, M.Norris and Z. Zhang. 1994. ...
 • Gutierrez, L. 2005. Why is agricultural labor productivity higher in ...
 • Hadri, K. 2000. Testing for stationary in heterogeneous panel data. ...
 • Harris, R.D.F., Tzavalis, E. 1999. Inference for unit toots in ...
 • Im, K., Pesaran, H., Shin, Y. 1997. Testing for Unit ...
 • Levin, A., Lin, C.F. 1992. Unit Root Tests in Panel ...
 • Levin, A., Lin, C.F.2002. Unit root tests in panel data: ...
 • Malmquist, S. 1953. Index numbers and indifference surfaces. Trabajos de ...
 • McCunn, A. and w.E. Huffman. 2000. Convergence in US productivity ...
 • McErlean, S. and Z. Wu. 2003. Regional agricultural labor productivity ...
 • Miller, S.M. and M.P. Upadhyay. 2002. Total factor productivity and ...
 • Mukherjee, A.N. and Y.Kuroda, 2003. Productivity growth in Indian agriculture: ...
 • Nishimizu M. and J.M. Page Jr. 1982. Total Factor Productivity ...
 • Thirtle, C., Piesse J., Lusigi A.and K. Suhariyanto. 2003. Multi-factor ...
 • نمایش کامل مراجع