طراحی الگوی آتشباری با توجه به کمترین پرتاب سنگ با استفاده از الگوریتم ژنتیک در معدن سنگ آهک پیر بکران

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,817

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMEC02_004

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1387

Abstract:

با توجه به توسعه شهرها و افزایش نیاز بشر به استفاده از منابع معدنی ,فاصله ی بین تاسیسات و ساختمان های مسکونی و معادن کمتر و احتمال بروز حوادث بیشترشده است .عملیات حفاری و آتشکاری , ازجمله مهمترین فرآیندهای استخراج معادن روباز هستند که گاهی اوقات توام با پیامدهای نامطلوب بوده وباعث بوجود آمدن خطرات و مشکلاتی می شوند .از جمله پیامدهای خطرناک و نامطلوب عملیات انفجار معادن روباز , پدیده پرتاب سنگ می باشد که باید به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گیردتا از خسارتهای مالی و جانی ناشی از آن جلوگیری بعمل آید. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از اطلاعات آتشباری در معدن سنگ آهک پیربکران و مقدار پرتاب سنگ ثبت شده در هر مرحله از آتشباری , ابتدا با استفاده از نرم افزارهای ریاضی و آماری موجود,به ارائه ی رابطه ای تئوری بین پارامترهای موثر در آتشباری و پرتاب سنگ در این معدن پرداخته و سپس با استفاده ازتکنیک الگوریتم ژنتیک ,مناسب ترین مقدار پارامترهای موثر در آتشباری این معدن را با توجه به کمترین فاصله پرتاب سنگ, پیش بینی کنیم

Authors

سید اسماعیل رحیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن

سیدمحمد سعید دامادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل،دانشگاه صنعتی امیرکبی