تاثیر فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 623

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAVC05_079

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

Abstract:

فرهنگ سازمانی بهعنوان مجموعهای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر میگذارد و میتوان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسیترین زمینههای تغییر و تحول در سازمان است. از جملهموضوعاتی که امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط های متلاطم و پیچیده در سازمان ها به آن توجه می شود معنویت و اخلاق است. هدف از این تحقیقتعیین تاثیر فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در میان کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران میباشد. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق، دادههای مورد نیاز از طریق 2 پرسشنامه فرهنگ سازمانی و پرسشنامه معنویت در محیط که هر کدام به صورت طیف لیکرت می باشد و بین 124 نفر از کارکنان سازمان تبایغات اسلامی استان تهران در سال 1395 با در نظرگرفتن روش نمونهگیری تصادفیساده توزیع شده است، جمعآوری شدهاند. لذا تحقیق حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج تحلیل آماری و بررسی متغیرهای تحقیق نشان داد که در سطح کلی رابطه مثبت و موثری بین فرهنگ سازمانی با میزان گرایش به معنویت وجود دارد؛ همچنین بین ابعاد فرهنگسازمانی با معنویت در محیط کار رابطه معناداری مشاهده شده است. بنابراین با توجه به اینکه در تمامی موارد ضریب همبستگی آزمون دارای علامت مثبت میباشد، در نتیجه میتوان بیان نمود که این روابط از نوع مستقیم میباشد و می توان با تقویت هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی می توان میزان گرایش به معنویت در محیط کار را نیز بهبود بخشید.

Authors

محمدجواد حضوری

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور گرمسار، ایران

نسیم حبیب اله

کارشناس ارشد مدیریت دولتی-منابع انسانی، دانشگاه پیام نور گرمسار، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • - باقری، انسیه (1392)؛ بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ...
 • - خاکباز، شهرزاد (1394)؛ بررسی رابطه بین ابعاد معنویت در ...
 • - رابینز، استفن پی (1395)؛ مبانی رفتار سازمانی؛ مترجم: سیدمحمد ...
 • - روح الامینی، محمود (1394)، «زمینه فرهنگ شناسی»، تهران، انتشارات ...
 • - عربی، نجمه (1392)؛ بررسی تاثیر فرهنگ سازمان یادگیرنده بر ...
 • - فرزیان پور، فرشته و عباسی؛ محیا (1394)؛ فرهنگ سازمانی ...
 • - گریفین، ریکی و مورهد، گرگوری (1395)؛ رفتار سازمانی؛ مترجم: ...
 • - Ashmos, D.P. and Duchon, D. _ a _ _ ...
 • _ Cavanagh, G.F. (2015). *Spirituality for managers: context and critique. ...
 • _ Kri shnakumar, S ukum arakurup _ Neck, Christopher P. ...
 • - Marques, J., Dhiman, S. and King, R. (2015) "Spirituality ...
 • نمایش کامل مراجع