بررسی ریز ساختار و خواص جوش غیر همجنس منیزیم آلومینیم با لایه میانی روی در فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 653

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCOFME09_008

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

Abstract:

کاربرد اتصال منیزیم- آلومینم در سبک سازی قطعات و سازه های صنعتی و در صنایع حمل و نقل در سالهای اخیر مطرح شده است. این تحقیق به تاثیر متغیر سرعت چرخش ابزار بر اتصال ورقهای آلومینیم و منیزیم خالص با وجود لایه میانی روی با طرح اتصال لب روی هم به صورت منیزیم -رو جوشکاری شده با فرآیند اصطکاکی اغتشاشی نقطهای اختصاص دارد. به این منظور سه سرعت دورانی1250و1600و 2000 دور بر دقیقه در نظر گرفته شد و لایه میانی ورق روی خالص با ضخامت 100 میکرومتر مورد استفاده قرارگرفت. نمونههای جوشکاری شده مورد بررسیهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی(میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونیSEM با قابلیت آنالیز عنصری نقطهای (EDS (و آزمون کشش برش قرار گرفتند. بررسیهای ریز ساختاری نشان داد که در ناحیه جوش و در فصل مشترک روی و منیزیم، لایه بین فلزیMgZn2ایجاد شده است و همچنین در نواحی نزدیک آلومینیوم انحلال کاملی از آلومینیوم و روی اتفاق افتاده است. با افزایش سرعت چرخش ابزار، استحکام جوش افزایش محسوسی یافته و حداکثر نیروی کشش برش در این اتصال حدود 1120 نیوتن بدست آمد.

Keywords:

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای , آلومینیم , منیزیم , لایه میانی روی , ترکیب بین فلزی

Authors

مجید شیرین آبادی فراهانی

کارشناس ارشد، مهندسی متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

میلاد دل پیشه

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی متالورژی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

مهدی دیواندری

دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران