تاثیر طول پین مخروطی، سرعت دورانی و زمان توقف ابزار برریزساختار و استحکام کششی- برشی اتصال آلیاژ آلومینیوم 6061 به فولاد گالوانیزه کم کربن با جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 699

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF01_091

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

در این تحقیق ورق آلیاژ آلومینیوم 6061 با ضخامت 2 میلی متر به ورق فولاد گالوانیزه کم کربن با ضخامت 2.4 میلی متر توسط فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای اتصال داده شد. سه پین مخروطی با طول های کوتاه (1.7 میلی متر) ، متوسط ( 2 میلی متر) و بلند ( 2.5 میلی متر) در سرعت های دورانی مختلف ( 900 ، 1100 و 1450 دور در دقیقه) و زمان های توقف ابزار متفاوت ( 1 ، 3 و 5 ثانیه) مورد استفاده قرار گرفتند . استحکام کششی- برشی اتصال حاصل از پین های کوتاه به دلیل تاثیر فشار شانه ابزار، بیشتر از پین های با طول متوسط بود. اما با افزایش طول پین به 2.5 میلی متر، استحکام کششی - برشی اتصال مجددا افزایش یافت که به دلیل حضور عنصر روی (Zn) موجود در پوشش فولاد گالوانیزه در ترکیب فلز جوش و بهبود اتصال دهی می باشد. بر اساس نتایج، پارامترهای اثر گذار بر استحکام کششی- برشی اتصال در رتبه اول طول پین (عمق نفوذ ابزار)، پس از آن سرعت دورانی ابزار و در رتبه آخر زمان توقف ابزار بودند.

Authors

وحید فیض الهی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک- ساخت و تولید، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

علی حیدری مقدم

استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

مهدی قبیتی حسب

استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

علی شهروزیان فر

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

یوسف گرامی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک - ساخت و تولید، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

مهرگان یوسفی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک- ساخت و تولید دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول