نقش مدل های مهندسی حریق در بکارگیری و طراحی سیستم های اطفاء آتش نشانی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,894

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NFUS02_112

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

آتش سوزی ها و انفجار تاسیسات باعث خسارات بسیاری بر ابعاد اقتصادی- اجتماعی بر هر کشوری خواهد شد. لذا شناسایی مدل های حریق به منظور پیشگیری از آن همراه با بکارگیری انواع موثر اطفا کننده ها باعث افزایش ایمنی و کارآمدی سیستم تاسیسات و محل استقرار آنها می شود. لذا پژوهش حاضر به منظور شناسایی اطفا کننده ها با بکارگیری مدل سازی نرم افزاری و استفاده از مدلهای آتش سوزی بر روی ایمنی و پیشگیری از حریق در تاسیسات و محل استقرار آنها انجام شده است. طراحی و پیاده سازی مدل های حریق و بکارگیری انواع ابزارآلات اطفای حریق توسط متخصصین و کارشناسان حریق در محیط های پرخطر از الزامات قطعی NFPA 805 بوده و از نظر اقتصادی و اجتماعی حایز اهمیت بوده و می تواند باعث کاهش خسارات جانی و مالی و حتی پیشگیری و افزایش ضریب ایمنی در این محیط های کاری برای افراد بخصوص پرسنل کاری شود

Keywords:

حریق , انواع اطفاءکننده های دستی و اتوماتیک , مدل های آتش سوزی , مهندسی حریق

Authors

امیرحسین کشاورز

دکتری مهندسی انرژی هسته ای-مدیرگروه HSE، عملیات واطفای حریق دانشگاه علمی کاربردی آتش نشانی تهران

مهدیه عرب

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. مدرس دانشگاه علمی کاربردی آتش نشانی