تحلیل عددی جریان مغشوش با استفاده از مدل هیبریدیLES/RANS برپایه روش شبکه بولتزمن

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 625

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFD17_137

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

در این مقاله شبیه سازی جریان مغشوش محیط داخل اتاق به کمک مدل جدید هیبریدی LES/RANS بر پایه روش شبکه بولتزمن ارایه گردید. در این مدل جریان نزدیک دیواره با استفاده از مدل ε-k و نواحی دیگر جریان با استفاده از مدل حل ادی های بزرگ (LES ( تحلیل گردید. برای مدل کردن ادی های کوچک در نواحی داخلی جریان از مدل اسماگورنسکی و همچنین از زمان آرامش چندگانه به علت پایداری بیشتر در حل معادلات حرکت استفاده گردید. برای مدل ε-k ، معادلات مربوط به k و ɛ با تعریف دو تابع توزیع جدید بر پایه روش شبکه بولتزمن و همچنین استفاده از یک شبکه بندی یکسان حل گردید. نتایج بدست آمده نشان دادند که مدل جدید هیبریدی LES/RANS بر پایه روش شبکه بولتزمن، به خوبی توانایی شبیه سازی جریان مغشوش را با دقت بالا و زمان محاسباتی کمتر نسبت به مدل LES دارد و قادر به پیش بینی سرعت های نوسانی جریان می باشد.

Authors

حسن سجادی

استادیاردانشگاه بجنورد

مازیار سلمان زاده

دانشیاردانشگاه شهیدباهنرکرمان

گودرز احمدی

استاد، دانشگاه کلارکسون

سعید جعفری

دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان