آقای دکتر Godarz Ahmadi

Dr. Godarz Ahmadi

دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180427)

22
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers