ارزش ویژه برند رستوران های زنجیره ای مبتنی بر مشتری، شهرت برند و اعتماد به برند

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 654

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BICO01_033

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

تحقیق به یک مدل ارزش ویژه برند رستوران های زنجیره ای مبتنی بر مشتری (CBCRBE) را آزمایش کرده و توسعه می دهد و اثرات واسط شهرت برند را بر رابطه بین CBCRBE و اعتماد به برند بررسی می کند. با استفاده از تحلیل مدل معادلات ساختاری (SEM)، چهار بعد از CBCRBE - کیفیت غذا و خدمات، تاثیر برند، آگاهی از برند و ارتباطات با برند، تاثیر مثبتی بر شهرت برند دارد. علاوه بر این، ثابت شده است که شهرت برند تاثیر مثبتی بر اعتماد به برند دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شهرت برند تا حدی واسطه تاثیر کیفیت غذا و خدمات، تاثیر برند و آگاهی از برند بر اعتماد به برند است. علاوه بر این، تاثیر ارتباطات برند بر اعتماد به برند به طور کامل از طریق شهرت برند واسط می شود. مطالعه CBCRBE بینشی در خصوص راهبردهای کارآمد ارایه داده که برای افزایش شهرت برند و اعتماد به برند در صنعت رستوران بکار می رود. در نهایت، تحقیق حاضر بر اساس نتیجه رابطه بین CBCRBE، شهرت برند و اعتماد به برند، تفاوت بین گروه ها را با توجه به اهداف بازدید مشتری در ارتباط با ابعاد CBCRBE مورد مقایسه قرار می دهد. نتایج مطالعه به درک بهتر فرایندهای پیچیده روان شناختی که در معیار انتخاب مشتری برای یک رستوران زنجیره ای یا صنعت خدمات مرتبط دخیل است، کمک می کند.

Authors

علیرضا آذری مقدم

گروه مهندسی کامپیوتر، عضو هییت علمی دانشگاه،واحد رویان.، موسسه آموزش عالی، نور، ایران

زهرا محمدی

گروه مهندسی کامپیوتر،دانش آموخته کارشناسی ارشد، واحد رویان.، موسسه آموزش عالی، نور، ایران

ظریفه دهنارصیدی

گروه مهندسی کامپیوتر، دانش آموخته کارشناسی ارشد،واحد رویان.، موسسه آموزش عالی، نور، ایران