پایش فرونشست ناشی از برداشت آب زیرزمینی در دشت مشهد

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 647

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CICEAUD01_0416

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

وقوع پدیده ی فرونشست سطح زمین طی سال های اخیر در بخش های وسیعی از ایران و از جمله در مناطقی از دشت مشهد به مرحله ی بحرانی رسیده است. مطالعات زمین شناسی و ژیوتکنیکی در این منطقه به همراه ارزیابی داده های GPS ، ترازیابی و نیز استفاده از تکنیک های تداخل سنجی راداری حاکی از فرونشست قابل توجه در دشت مشهد و به خصوص در شمال غرب این منطقه دارد. علاوه بر این، بررسی داده های چاه های پیزومتری نشان داده است که در مناطقی از دشت مشهد که فرونشست رخ داده است، سطح آب زیرزمینی نیز پایین رفته است. بنابراین، در این مقاله ضمن بررسی تحقیقاتی که تاکنون روی فرونشست مشهد کار شده است، تاریخچه ی فرونشست ناشی از آب زیرزمینی به عنوان علت اصلی این پدیده در مشهد نیز آورده شده است و مورد بحث قرار گرفته است. بیشترین مقدار نشست در دشت مشهد بنا بر تحقیقات پیشین در حدود 25 سانتیمتر در سال بیان شده است. همچنین مقدار فرونشست زمین برای هر ده متر افت سطح آب بین یک تا 50 سانتیمتر متغیر است که دامنه ی این تغییرات به ضخامت و تراکم پذیری لایه ها، طول زمان بارگذاری ، درجه و نوع تنش بستگی دارد. بررسی نتایج نشان می دهد که فرونشست در دشت مشهد متوقف نشده است و ادامه یافتن این روند می تواند پیامدهای جبران ناپذیر جانی و مالی به همراه داشته باشد.

Authors

محمد خرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ژیوتکنیک، دانشگاه فردوسی مشهد،

سعید ابریشمی

استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد،

یاسر مقصودی

استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،