مستندسازی و مدیریت دانش در شهرداری شالودهای برای مدیریت بهترکلان شهرها

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,122

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCPSUM01_034

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

Abstract:

امروزه تنوع مطالعات و افزایش تعداد منابع جمعآوری اطلاعات و انبوه داده های بسیار، باعث سردرگمی در استفاده از اطلاعات مناسب شده است. در همین راستا شهرداری به عنوان نهادی تاثیرگذار در کیفیت زندگی مردم شهر نیز با حجم گسترده ای از اطلاعات پراکنده مواجه است که این پراکنش داده ها، کار تصمیم گیری را در شهرداریها با مشکل مواجه کرده است. مطالعات بسیار زیاد و پروژه های مختلف، هر یک سهمی در افزایش دانش موجود در سازمان شهرداری داشته اند، با این وجود، تاکنون ساختار دقیق و منسجی برای مدیریت این دانش و انتقال تجارب به صورت متمرکز و یکپارچه تعریف نشده است. نتایج تحقیق نشان میدهد با توجه به وجود نیرویهای متخصص و باتجربه، پروژه های عمرانی و فنی و .... متعدد انجام گرفته در سنوات قبل و یا در حال انجام در شهرداری مناطق 22گانه کلانشهر تهران، جهت بهره برداری بهینه از دانش آشکار و ضمنی پرسنل و تجربیات آنها و مدیریت شهری بهتر، نیازمند مستندنگاری دانش آنهاو ایجاد یک کمیته مستندسازی است. خاطر نشان است در زمینه مذکور پژوهش و تحقیقات شایان توجهی در شهرداری صورت نگرفته است و بیشتر در زمینه مستندسازی برخی از پروژه های شاخص در شهرداری اقدام شده است و شایسته است از همه دانش موجود (دانشآشکار و ضمنی) در شهرداریهای مناطق مختلف، به بهترین نحو مستند نگاری و مورد بهره برداری قرار گیرد.

Authors

اسماعیل نجفی

دانش آموخته دکتری جغرافیای طبیعی- ژیومورفولوژی دانشگاه خوارزمی و کارشناس تحقیق و توسعه شهرداری منطقه ۱۸

محمدرضا آبروش

رییس اداره تشکیلات و بهبود روشهای شهرداری منطقه ۱۸