بررسی اپیدمیولوژیک ارزیابی و اثرات توسعه فعالیتهای کشاورزی و کویرزدایی در ایجاد کانون لیشمانیوز جلدی در شهرستان تفت

Publish Year: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,384

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEH06_050

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1388

Abstract:

ارزیابی اثرات بهداشت محیط (EHIA) باید مبنای همه فعالیتهای توسعه ای باشد تا ا ثرات نامطلوب فعالیتهای توسعه ای برسلامت انسان و محیط زیست تقلیل یابد و شمار «سلامت محور توسعه پایدار» تحقق پذیرد. بررسی عوامل اپیدمیولوژیک بیماری لیشمانیوزمستلزم بررسی عفونت انسانی، تعیین مخزن حیوانی و ناقلین بیماری بوده تا زمینه کنترل بیماری از طریق مداخله در محیط میسر گردد. بهمنظور تعیین عوامل تاثیر گذار بر افزایش ظرفیت انتقال (Vectorial Capacity) بیماری سالک جلدی در منطقه چاه بیکی شهرستان تفت نسبت به بررسی اپیدمیولوژیک بیماری طی سالهای 1375 تا 1381 اقدام گردید. تعیین مخزن حیوانی و ناقلین بیماری و اینکه چه عواملی در محیط موجب افزایش وفور ناقی و مخزن بیماری در کنار سایر عوامل اصلی ایجاد کننده حلقه انتقال یعنی انسان حساس و منطقه آلوده منجر به کانون نوظهور بیماری در منطقه گردیده است از اهداف این پژوهش بوده است.