مستحکم سازی شبکه های توزیع برق در مقابل حوادث طبیعی با استفاده از الگوریتم نسبی تاثیر و سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: شبکه توزیع نیروی برق استان کرمانشاه)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 742

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GERMANCONF01_120

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

به دلیل تغییرات اقلیمی پیش بینی می شود که در آینده نزدیک تعداد و شدت حوادث غیرمترقبه از جمله ریزگردها،کولاک، سیل و طوفان افزایش یابد. بروز پدیده ریزگردها در غرب و جنوب غربی، حوادث طوفان در شمال کشور نمونه اییاز این وقایع میباشند که زیر ساخت برق نیز از تاثیرات مخرب این پدیده ها در امان نخواهد بود. در نتیجه انجام مطالعاتتاب آوری در سطوح مختلف شبکه های توزیع برق با هدف بررسی اثرات این وقایع در چند سال اخیر مورد توجه محققینقرار گرفته است. با انجام این مطالعات تصمیم گیران این صنعت به دنبال شناخت راهکارهای موثر برای بهبود تاب آوریشبکه های توزیع برق در برابر حوادث غیرمترقبه می باشند.در این مقاله در ابتدا در خصوص مستحکم سازی شبکه ها چندین لایه از حوادث طبیعی که بر روی شبکه های توزیع برقتاثیرگذار هستند همچون 1- ریزگردها، 2- باد و طوفان، 3- صاعقه، 4- برف، 5- سیل، 6- زلزله و فرونشست، در سیستماطلاعات مکانی تشکیل و با تطبیق آنها با لایه الکتریکی موجود میزان حجم تجهیزات در اولویت های ریسک متفاوتمشخص گردید و در انتها نیز با استفاده از الگوریتم نسبی طبقه بندی شهرستان های استان کرمانشاه بر اساس میزانتهدید در برابر حوادث طبیعی صورت گرفت.

Authors

مجید رشیدی

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، کارشناس GIS بهره برداری

مسعود صادقی خمامی

توانیر، معاونت هماهنگی توزیع، مدیر دفتر نظارت بر شرکتهای توزیع