راهکارها و شیوه های مداخله در بافت های فرسوده شهری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 661

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ABCONF02_003

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

فرسودگی در شهر مفاهیم متفاوتی دارد که از فرسودگی کالبدی تا فرسودگی اجتماعی و کارکرد اقتصادی شهر را در بر می گیرد بنیادی،ناصر 1393 واقعیتی است که تا کنون بیشتر شهرهای با سابقه و تاریخی ایران تحت تاثیر آن قرار گرفته اند . آنچه مسلم است در اینگونه شهرها این مسیله ، رشد بافت شهری را مختل کرده و آن را به پیرامون سوق می دهد و بنابراین افزون بر نابودی بافت های درونی و با سابقه شهری ، هزینه های هنگفتی را با ایجاد بافت های نو ظهور بر گرده ی شهر تحمیل می کند ابراهیم زاده، عیسی و ملکی، گل آفرین 1391بدین سبب موضوع بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری همواره یکی از مسایل و چالش های شهرهای امروزی است ، که اندیشمندان حوزه های مختلف و مدیران شهری را به حیطه تلاش در جهت بهسازی و نوسازی آن کشانده است. در این راستا رویکردهای مختلفی چون بازسازی ، بهسازی ، نوسازی ، توانمند سازی و ... در چند دهه اخیر مطرح شده و مورد آزمون قرار گرفته است . دویران، اسماعیل؛مشکینی،ابوالفضل و کاظمیان ، غلامرضا ، علی آبادی ، زینب 1390

Authors

سجاد برنایون

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد ایران شهر