معدنکاری سبز، بهبود شرایط زیست محیطی معادن با استفاده از پرکردن

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 749

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRANEIA15_001

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

Abstract:

معدنکاری از گذشته تا بحال از جمله فعالیت هایی بشمار می رود که برای توسعه زندگی بشر ضروریمیباشند که این مسیله ناشی از تولید بخش اعظم انرژی مورد نیاز و نیز بخش عمده ای از تولیداتصنعتی از مواد خام تولید شده با استفاده از روشهای مختلف معدنکاری می باشد. اگرچه معدنکاریمزایای زیادی دارد اما تخریب محیط زیست به دلایل مختلف از قبیل نشست سطح زمین، آلودگیآبهای سطحی و زیرزمینی، انتشار ذرات گرد و غبار و غیره از جنبههای مخاطره آمیز فعالیتهایمعدنکاری محسوب میگردند که حتی باعث تعطیلی بسیاری از معادن شده است. نیاز به مواد اولیه ونیز در نظرگرفتن ملاحظات زیست محیطی شرکتهای معدنی را وادار به نوسعه روشهای معدنکاریدوستدار محیط زیست، معدنکاری سبز، نموده است که در این میان استفاده از مواد پرکننده وبازگرداندن مواد باطله حاصل از معدنکاری به داخل کارگاههای زیرزمینی تاثیر عمده ای را در اینزمینه داشته است. در این مقاله تاثیر پرکردن کارگاههای استخراج در معادن زیرزمینی بر بهبود شرایطزیست محیطی آنها، تشریح شده است.

Authors

سعید دهقان

گروه مهندسی معدن ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، محلات، ایران