هوشمندی رقابتی، ابزاری در تصمیم گیری های استراتژیک سازمان

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,571

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSM04_096

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1388

Abstract:

هوش رقابتی فرایند بکارگیری شیوه های قانونی و اخلاقی برای کشف، تهیه و تحویل به موقع اطلاعات مورد نیاز به تصمیم گیرندگانی است که می خواهند توان رقابتی کسب و کار خود را افزایش دهند. جهانی شدن اقتصاد، سرعت گرفتن تغییرات فناوری و انفجار اطلاعات باعث گردیده سازمان ها فشار بیشتری را برای باقی ماندن در صحنه رقابت تحمل کنند. از طرف دیگر فناوری ارتباطات و اطلاعات با در اختیار گذاردن راههای متنوع کسب برتری، موجب گشته است تا سازمانها با افزایش سطح هوشمندی رقابتی خود و به کارگیری و استفاده از اطلاعات، بررقیبان غلبه کنند. در سالهای اخیر هوشمندی رقابتی در زمره یکی از مفاهیم مدیریت درآمده است و بسیاری از شرکتهای بزرگ آن را به جزیی از فرهنگ سازمانی خود تبدیل کرده اند. چون از بسیاری جهات رویکرد هوشمندی رقابتی منافع بیشتری نسبت به دیگر مفاهیم مدیریت که در چنددهه اخیر شکل گرفته اند در بردارد.

Authors

احمد سرداری

استادیار گروه مدیریت دانشگاه شاهد تهران ، ایران

علی سلیمانی بشلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شاهد تهران