Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

نقش اخلاق حرفه ای بر بازاریابی مشتری مداری در مجموعه های ورزشی الزهرای تهران

Year: 1397
COI: ASSH02_107
Language: PersianView: 541
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
محتوای کامل این Paper با فرمت WORD هم قابل دریافت می باشد.

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 13 صفحه است به صورت فایل PDF و یا WORD در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

بیتا هرمزی - کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب ، تهران، ایران.
فریده شریفی

Abstract:

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش اخلاق حرفه ای بر بازاریابی مشتری مداری در مجموعه های ورزشی الزهرای تهران است.روش کار: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی - همبستگی است و همچنین از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع پژوهش های همبستگی است و از آنجایی که نتایج این پژوهش می تواند به طور عملی مورد استفاده قرار گیرد، از نظر هدف پژوهش، کاربردی است. داده های این پژوهش در یک مقطع زمانی مشخص جمع آوری شده است، لذا بر حسب زمان جمع آوری داده ها، ازنوع پژوهش مقطعی است. جامعه آماری شامل مدیریت و کارکنان مجموعه های ورزشی الزهرای استان تهران می باشد(تعداد152نفر) و نمونه آماری با استفاده از مورگان که جهت برآورد حجم نمونه در متغیرهای کمی به کار می رود، استفاده شده است. که تعداد نمونه 110 نفر در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه اخلاق حرفه ای رومن و رویز (2005) و پرسشنامه مشتری داری مقیمی (1390) بود. برای آمار توصیفی از فراوانی ها و درصد فراوانی ها و انحراف معیار و در آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن داده ها استفاده شد. به دلیل طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون دربین واتسن و رگرسیون خطی ساده در نرم افزارspss نسخه 24 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد ضریب همبستگی چندگانه متغیرهای اخلاق حرفه ای کارکنان و بازاریابی مشتری مداری 402/0و ضریب تعیین، یعنی درصدی از واریانس متغیر ملاک که توسط متغیرهای پیش بین تبیین می گردد در این رابطه برابر 162/0 درصد می باشد.نتیجه گیری: بنابراین متغیر اخلاق حرفه ای کارکنان، 2/16 درصد از متغیر بازاریابی مشتری مداری در مجموعه های ورزشی الزهرای تهران را پیش بینی می کند.

Keywords:

اخلاق حرفه ای , بازاریابی , مشتری مداری , مجموعه های ورزشی الزهرای تهران

Paper COI Code

This Paper COI Code is ASSH02_107. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/813183/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
هرمزی، بیتا و شریفی، فریده،1397،نقش اخلاق حرفه ای بر بازاریابی مشتری مداری در مجموعه های ورزشی الزهرای تهران،Second National Conference on Achievements of Ahwaz Sports and Health Sciences،Ahvaz،https://civilica.com/doc/813183

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: Azad University
Paper count: 12,109
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

مقالات پیشنهادی مرتبط

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support