بررسی تاثیر واسطه های مالی بازار بانک ها، شرکت های بیمه بر جذب سرمایه های بالقوه در بخش گردشگری(مطالعه ی موردی: شهر یاسوج)

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 341

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONMAHU04_002

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

Abstract:

صنعت گردشگری در ایران به علت پاره ای از موانع اقتصادی و زیرساختی مانند: توجه ویژه به درآمدهای نفتی، ناکارآمدی زیرساخت های اقتصادی گردشگری، عدم اختصاص اعتبارات ارزی و ریالی کافی نمی تواند به عنوان یک صنعت پردرآمد جایگاه مناسبی برای خود در اقتصاد کشور به دست آورد. مقاله ی حاضر با معرفی واسطه های مالی بازار(بانک ها و شرکت های بیمه ای) به بررسی تاثیر این واسطه ها بر بازارگردشگری و ارایه ی راهکارهایی جهت جذب سرمایه های بالقوه در این بخش می پردازد و به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا واسطه های مالی تاثیری بر افزایش جذب گردشگر و متعاقبا سرمایه های بالقوه در این بازار داشته اند پژوهش حاضر، از نوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است. و با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای به بررسی سوالات پرداخته شد.آلفای کرونباخ نیز0,899 به دست آمد.نتایج نشان دهنده ی این است که از نظر مردم با توجه به زمان طولانی ای که گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی در این شهر وارد شده تغییرات چشمگیری صورت نگرفته است.

Authors

فریده الهی حسین آباد

کارشناسی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

سیدموسی صالحی

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

داریوش رضایی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

الهام درخشان

کارشناسی ارشدبرنامه ریزی گردشگری دانشگاه تبریز