کشف عوامل موثر بر رفتار خادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 608

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMT-8-2_005

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

رفتار خادمانه کارکنان در سازمان های مذهبی با محوریت زایر شکل می گیرد. رفتار خادمانه در واقع بر فلسفه خدمت رسانی به زایرین استوار است و خادمان، کسانی هستند که خدمت رسانی به زایرین و بر آوردن نیازهای آن ها را در اولویت نخست قرار می دهند. چنین اهتمامی نسبت به خدمت گزاری تحت تاثیر عواملی خواهد بود که برای شناسایی و کشف آن، پژوهش حاضر به طور کیفی با تمرکز بر مورد مطالعه کارگزاران سازمان حج و زیارت در اماکن متبرکه مکه و مدینه با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی انجام شده است. به منظور دستیابی به داده ها از نمونه گیری هدفمند بر اساس معیارهای نظام نامه ارزیابی عملکرد کارگزاران خادم سازمان حج و زیارت با 18 نفر از خادمان برتر تا اشباع نظری مصاحبه های نیمه ساختار یافته صورت گرفت. متن مصاحبه های انجام شده در قالب واحدهای فکر کدگذاری، مقوله بندی و در نهایت در طبقات مضامین چهار گانه طبقه بندی شدند و به منظور اعتباریابی آن از روش توافق در ون موضوعی دو کدگذار استفاده گردید. یافته های تحقیق عوامل موثر بر رفتار خادمانه خادمان را در قالب کک عامل احساسی، شناختی، زمینه شخصی (سرشتی، محیط ساخته و زمینه مرتبط با نقش تبیین می کند.

Keywords:

رفتار خادمانه , عوامل موثر بر رفتار خادمانه , نظریه خادمیت , سازمان حج و زیارت

Authors

علیرضا امینی

دکتری مدیریت رفتاری، دانشگاه فردوسی مشهد

سعید مرتضوی

استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

فریبرز رحیم نیا

استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

شمس الدین ناظمی

استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد