گزارش رخداد همزمان سالمونلوز حاد ناشی از سالمونلا دابلین مایکوتوکسیکوز ناشی از پنی سیلیوم سیترینوم در بین گوساله های تازه از شیر گرفته شده در یکی از گاوداری های اطراف تبریز

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 983

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

THVC16_0378

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

Abstract:

سالمونلا دابلین سالمونلا تیفی موریوم دو سروتیپ مهم باکتری سالمونلا می باشند که در ایجاد سالمونلوز گاوی نقش اساسی دارند.کاهش قدرت سیستم ایمنی می تواند زمینه ساز شیوع سالمونلوز ناشی از سالمونلا دابلین بویژه در گوساله ها باشد که از آن جمله می توان به اثرات برخی از مایکوتوکسین ها اشاره کرد. در اسفند سال 1387، در یکی از گاوداری های اطراف شهرستان تبریز بیماری با علایم اسهال، زردی کم آبی بدن در گوساله های جوان تازه از شیر گرفته شده شایع گردید در مدت 11 روز تعداد 164راس گوساله شیری با سن 3-5 ماه هرا مبتلا نمود که از این تعداد راس گوساله تلف گردید. در معاینه بالینی، افزایش شدید درجه حرارت بدن، تعداد تنفس، تعداد ضربان قلب همراه با زردی شدید مخاطات مشاهده شد. در بازرسی خارجی لاشه ها، کم آبی، پرخونی ادم شدید عقده های لنفاوی سطحی، آرتریت، پرخونی خونریزی های نقطه ای در اغلب بافتهای بدن مشهود بود. ناحیه پیلوریک به شدت پرخون ادماتوز روده باریک به شدت پرخون، دارای کانون های خونریزی حاوی مدفوع اسهالی به رنگ قهوه ای تیره بود که با ترشحات موکوسی فیبرین آمیخته شده بود. عقده های لنفاوی مزانتریک بشدت متورم دچار خونریزی های گسترده بود. ریه ها پرخون، متورم آثار سفت شدگی بافت ریه (کبدی شدن) جلب توجه می کرد. کلیه بشدت پرخون در سطح آن نقاط سفید رنگ برآمده حاکی از نفریت بینابینی دیده می شد. مطالعه هیستوپاتولوژیک نشانگر خونریزی های فراوان تشکیل ترومبوس های سپتیک در اغلب بافت های بدن بود. نکروز نواحی سنتری لوبولار میدزونال کبد ملاحظه شد. از کشت بافت های مختلف بدن سالمونلا دابلین از کشت کنسانتره انبار شده گوساله ها، پنی سیلیوم سیترینوم توکسین زا جدا گردید. در مطالعه تجربی، خوراندن سیترینین جدا شده به گاو با بروز علایم در آنها همراه بود. در گزارش حاضر، با توجه به علایم بالینی، یافته های کالبدگشایی هیستوپاتولوژیک، جداسازی خالص سالمونلا دابلین از بافتها قارچ پنی سیلیوم سیترینوم سیترینین از جیره گوساله ها، رخداد همزمان سالمونلوز حاد ناشی از سالمونلا دابلین مایکوتوکسیکوز ناشی از پنی سیلیوم سیترینوم در بین گوساله های تازه از شیر گرفته شده قطعی گردید.

Authors

جواد اشرفی هلان

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

غلامعلی مقدم

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

تقی تقی پوربازرگانی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

علیرضا خسروی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران