مطالعه رفتار زنجیر پلی ( 2-اتیل- 2-اکسازولین) در مجاورت نانوصفحه گرافن عاملیت دار شده با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 427

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCES06_011

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1398

Abstract:

پلیمرهای تقویت شده با نانو ذرات با هدف بهبود خواص پلیمر و افزایش قابلیت کاربرد آنها در زمینه های مختلف طراحی شده اند و به علت خواصی که در هر دو جنبه ی علمی و صنعتی داشته اند بسیار مورد توجه قرار گرفته اند، با این وجود از نظر تجربی چالش های بزرگی برای تهیه و شناسایی ساختار نانو کامپوزیت های پلیمری وجود دارد. از این رو شبیه سازی های مولکولی سهم مهمی در پیش بینی و طراحی خواص و تعیین مشخصات آنها ایفا می کند و مسیر روشنی را در زمینه ی تحقیقات آزمایشگاهی فراهم می کند. افزودن نانو ذرات به یک ماتریس پلیمری می تواند خواص الکتریکی ، ریولوژی و تریبولوژی آن را بهبود بخشد و باعث تغییر شکل زنجیر پلیمر شود و برهمکنش بین نانو ذرات و پلیمر و سایز نانوذرات و بار گزاری نانو ذرات روی این تغییر شکل تاثیر می گذارد. در این تحقیق برهمکنش بین زنجیر پلی( 2- اتیل 2- اکسازولین) و نانونو صفحه گرافن عاملیت دار توسط شبیه سازی دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نمودارهای انرژی و شعاع چرخش، نشان داده شد که طول زنجیر و دمای سامانه در رفتار پلیمر تاثیر داشته و همچنین اسکلت بندی زنجیر پلیمر ( انعطاف پذیر) باعث تغییر نوع صورتبندی در سطح مشترک با فاز تقویت کننده می شود.

Keywords:

شبیه سازی های مولکولی , نانو صفحه گرافن , پلی ( 2- اتیل 2- اکسازولین) , صورتبندی

Authors

سمیرا فروتن

دانشگاه صنعتی اصفهان

احمد اسدی نژاد

هییت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان