طراحی و تبیین مدل توانمندی بین المللی شرکت های صادرکننده محصولات کشاورزی برای ورود به بازارهای جهانی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 410

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MR-11-41_002

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1398

Abstract:

هدف این مقاله، طراحی و تبیین مدل توانمندی بین المللی شدن شرکت های صادرکننده محصولات صنعت کشاورزی است؛ لذا تحقیق ابتدا با رویکرد کیفی، براساس نظریه داده بنیاد هدایت شده است، البته پژوهش از نظر نوع، مبتنی بر روش آمیخته است. این تحقیق بر اساس نحوه گردآوری و ماهیت داده ها، تحقیق اکتشافی- توصیفی قلمداد می شود اما از نظر هدف توسعه ای- کاربردی می باشد. مدل تحقیق با گردآوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق با 20 تن از خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد و کارشناسان شرکت های جامعه پژ وهش، با تکیه بر مبانی نظری، پیشینه مرتبط و سه مرحله کدگذاری: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری مطابق نظریه داده بنیاد، نهایی گردید. اعتبار داده های روش کیفی به روش نیومن لیکن پایایی و روایی روش کمی مطابق ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی است. برای ارزیابی مدل، از خبرگان نظرسنجی به عمل آمد، سپس با نرم افزارهای SPSS و LISREL، داده ها، بررسی و تحلیل گردیدند. در نهایت، مدل پیشنهادی توانمندی بین المللی جهت ورود به بازارهای بین المللی با 6 مولفه، 15 بعد، 119 شاخص و 6 راهبرد طراحی و ارائه شد.

Keywords:

Authors

فریدون همتی

دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

محمدرضا حمیدی زاده

استاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران

بهمن حاجی پور

دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران.

شهریار عزیزی

دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Alvarez, R., & López, R. A. (2008). Entry and exit ...
 • Amini Khyabani, G.R., Hamdi, K., & Vazifeh Dost, H. (2016). ...
 • Anderson, E., & Gatignon, H. (1986).Modes of foreign entry:A transaction ...
 • Appelbaum, S. H., & Gallagher, J. (2000). The competitive advantage ...
 • Asia-Pacific Economic Coopertion (2013). Directory of initiatives to assist small ...
 • Barney, J. B. (2000). Firm resources and sustained competitive advantage. ...
 • Buckley, P. J; Ghauri, P. N. (1999). The internationalization of ...
 • Corbin, J., & Strauss, A. (2015). Basics of Qualitative Research. ...
 • Czinkota, M. R. (1982). Export development strategies: US promotion policy. ...
 • Ferril, o. C., Hartline, Michael (2014). Marketing Strategy: Lessons and ...
 • Hamidizadeh, M. R., & Jamalih Bastami, B. (2018). Designing and ...
 • Hamidizadeh, M. R., & Zargaranyazid, M. (2013). Explaining and assessing ...
 • Hamidizadeh, M. R., & Zargaranyazid, M. (2016). Strategies for entry ...
 • Johanson, J., & Vahlne, J. E. (1977). The internationalization process ...
 • Kärkkäinen Aleksi,(2005), Selection of International Market Entry Mode, Seminar in ...
 • Kazuyuki Motohashi (2015). Global Business Strategy: Multinational Corporations Venturing into ...
 • Khorshidi, G.H., Hajipour, B. Azizi, S. & Hanzal Eidani, H. ...
 • Liesch, P. W., & Knight, G. A. (1999). Information internalization ...
 • Malekakhlaghi,I.Nopastand, S.M., & Jamali, Kh. (2011). Identifying and Ranking Performance ...
 • Masozera, M. K., Alavalapati, J. R. R., Jacobson, S. K. ...
 • Ministry of Jihad-e-Agriculture (2016). Exports and imports of agricultural goods ...
 • Rezvani, H. R., & Alizadeh, F. G. (2011). Evaluation and ...
 • Root, F. R. (1998). Entry strategies for international markets. San ...
 • Sadri, G., & Lees, B. (2001). Developing corporate culture as ...
 • Sharma, V. M., & Erramilli, M. K. (2004). Resource-based explanation ...
 • Somlev Ilian P., Yasuo Hoshino (2005) .Influence of location factors ...
 • Tajeddin, M. (2009). Factors Affecting the Internationalization of Companies (SMEs). ...
 • Townsend, J. D., Yeniyurt, S., & Talay, M. B. (2009). ...
 • United Nations (2011). Accessed 2012 at http://www. Unglobalcompact.org. ...
 • Welch, L. S., & Luostarinen, R. (1988). Internationalization: Evolution of ...
 • Whitla, P., Walters, P. G., & Davies, H. (2007). Global ...
 • Zekiri, Jusuf (2016). Motivating factors and the modes of entry ...
 • Zimmerman, A. and Blythe, J. (2013). Business to business marketing ...
 • نمایش کامل مراجع