استفاده از تحلیل پوششی داده ها جهت ارزیابی عملکرد سازمان براساس عوامل اصلی موفقیت زنجیره تامین معکوس صنایع هوایی با رویکرد کیفیت خدمات

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 511

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INDUSTRIAL06_030

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398

Abstract:

صنایع هوایی یکی از زیرساختهای اصلی برای توسعه پایدار کشور میباشد. کیفیت خدمات پشتیبانی معکوس صنایع هوایی در افزایش ایمنی و سلامت سازه ها ، کاهش تاثیر بلایا و کاهش هزینه ها موثر خواهد بود. هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد سازمان براساس عوامل اصلی موفقیت زنجیره تامین معکوس با رویکرد کیفیت خدمات با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها میباشد. نتایج حاصل میتواند برای بررسی نقاط ضعف و قوت عملکرد صنایع هوایی، موثر واقع شود. در این پژوهش ابتدا شاخصهای ارزیابی عملکرد مشخص گردیده و سپس به تعیین کارایی24 عامل اصلی موفقیت زنجیره تامین معکوس صنایع هوایی، با مدل BCC پوششی خروجی محور پرداخته است. شاخص ورودی عملکرد عوامل اصلی موفقیت زنجیره تامین معکوس است که با نمودار تحلیل اهمیت – عملکرد در چهار چارک دسته بندی میشوند. شاخص خروجی شکاف کیفیت خدمات با مدل سروکوال است. عوامل اصلی موفقیت کارا و ناکارا توسط نرم افزار EMS تعیین شده است. اندازه گیری عملکرد میتواند برای مدیران جهت تخصیص منابع بسیار مفید باشد، زیرا بدین وسیله میتوان الگوهایی برای واحدهای ناکارا جهت رسیدن به مرز کارایی و بهبود عملکرد ارایه داد.

Authors

نازیلا ادب آوازه

گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

مهرداد نیکبخت

گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران