بهبود تحلیل احساسات از طریق رده بندی نوع جمله با استفاده از BiLSTM-CRF و CNN

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 743

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CECCONF07_050

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1398

Abstract:

جملات مختلف بیانگر احساسات در حالت های مختلف هستند. تحقیقات انجام شده در زمینه ی رده بندی احساسات در سطح جمله، یا بر روی تکنیک هایی تمرکز دارند که می تواند با یک تکنیک، بیانگر همه ی راه حل ها باشد یا بر تکنیک هایی تمرکز دارند که تنها بر روی نوع خاصی ازجمله عمل می کنند. در این مقاله یک شیوه ی تقسیم و غلبه ارائه شده است که ابتدا جملات را به انواع مختلفی تقسیم کرده سپس تحلیل احساسات را بر روی هرکدام از انواع جملات به طور مجزا انجام می دهد. هر گروه از جملات به یک شبکه عصبی کانولوشنال یک بعدی برای رده بندی احساسات داده می شود. این شیوه روی 4 مجموعه داده انجام شده و با روش های دیگر مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند که رده بندی نوع جمله کارایی تحلیل احساسات را در سطح جمله افزایش می دهد.

Authors

پیمان ابراهیمی دهکردی

دانشجوی کارشناسی ارشد IT، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

پریسا دانشجو

استادیار گروه کامپیوتر، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران