بررسی اثرات سطوح تنش خشکی بر روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم (Triticum aestivum L.)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 635

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWR-2-1_005

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1398

Abstract:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم آزمایشی به صورت کرت های خرد شده بر پایه ی طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1392-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان انجام شد. کرت های اصلی، شامل پنج سطح مختلف آبیاری (FI، آبیاری به میزان نیاز آبی گیاه، FI 75%، FI 50% و FI 25% به ترتیب آبیاری به میزان 75، 50 و 25 درصد نیاز آبی گیاه در تیمار FI و NI تیمار بدون آبیاری)، و کرتهای فرعی، شامل ارقام حساس (گاسکوژن و سایونز) و رقم متحمل (آذر 2) به خشکی گندم بودند. نتایج نشان داد که میزان اسید آسکوربیک فقط تحت شرایط تنش شدید افزایش یافت و سایر سطوح تنش تاثیری بر میزان این متابولیت نداشتند. افزایش شدت تنش خشکی منجر به افزایش میزان گلیسین بتائین و افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز شد. همچنین میزان زیر واحد بزرگ روبیسکو با افزایش سن گیاه و در اثر تنش خشکی در ارقام حساس و مقاوم کاهش یافت. در مراحل خمیری و گل دهی انجام آبیاری سبب کاهش میزان غلظت مالون دی آلدئید شد. به طور کلی، تحت شرایط تنش، فعالیت آنزیم پراکسیداز و غلظت مالون دی آلدئید در رقم مقاوم به خشکی (آذر2) نسبت به ارقام حساس افزایش بیشتری نشان داد. نتایج کلی این مطالعه نشان داد که ارقام متحمل و حساس به تنش خشکی پاسخ های فیزیولوژیک متفاوتی نسبت به تنش خشکی از خود نشان می دهند. نتایج این تحقیق می تواند اصلاحگران را در انتخاب رقم مناسب نسبت به تنش خشکی کمک نماید.

Authors

زینب رحیمی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

فرزاد حسین پناهی

استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

عادل سی و سه مرده

دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Afroz, R., Tanvir, E.M., Paul, S., Bhoumik, N.C., Gan, S.H. ...
 • Akram, N.A., Shafiq, F. and Ashraf, M. 2017. Ascorbic Acid-A ...
 • Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. and Smith, M. 1998. ...
 • Ayala, A., Muñoz, M.F. and Argüelles, S. 2014. Lipid peroxidation: ...
 • Bonifacio, A., Martins, M.O., Ribeiro, C.W., Fontenele, A.V., Carvalho, F.E., ...
 • Cui, G., Zhao, X., Liu, S., Sun, F., Zhang, C. ...
 • Dawood, M.G. 2016. Influence of osmoregulators on plant tolerance to ...
 • Dawood, M.G. and Sadak, M.Sh. 2014. Physiological role of glycinebetaine ...
 • Fariddudin, Q., Varshney, P., Yusuf, M., Ali, A. and Ahmad, ...
 • Farooq, M., Hussain, M., Wahid, A. and Siddique, K.H.M. 2012. ...
 • Gallie, D.R. 2013. Increasing vitamin C content in plant foods ...
 • Ge, Y., Guest, D. I. and Bi, Y. 2014. Differences ...
 • Grieve, C.M. and Grattan, S.R. 1983. Rapid assay for determination ...
 • Heath, R.L. and Packer, L. 1968. Photoperoxidation in isolated chloroplasts. ...
 • Hemeda, H.M. and Klein, B.P. 1990. Effects of naturally occurring ...
 • Hojati, M., Modarres-Sanavy, A.M.M., Karimi,M. and Ghanati,F. 2011. Responses of ...
 • Kim, Y.H., Khan, A.L., Waqas, M., Jeong, H.J., Kim, D.H. ...
 • Kong, W., Liu, F., Zhang, C., Zhang, J. and Feng, ...
 • Laemmli, U.K. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly ...
 • Mukherjee, S.P. and Choudhuri, M.A. 1983. Implicatio n of water ...
 • Naderi, R., Valizadeh, M., Toorchi, M. and Shakiba, M.R. 2014. ...
 • Nakano, Y. and Asada, K. 1987. Purification ofascorbate peroxidase in ...
 • Naz, H., Akram, N.A. and Ashraf, M. 2016. Impact of ...
 • Nezhadahmadi, A., Prodhan, Z.H. and Faruq, G. 2013. Drought Tolerance ...
 • Nimse, S.B. and Pal, D.P. 2015. Free radicals, natural antioxidants, ...
 • Parry, M. A. J., Andralojc, P.J., Khan, S., Lea, P. ...
 • Perdomo, J.A., Capó-Bauçà, S., Carmo-Silva, E. and Galmés, J. 2017. ...
 • Racchi, M.L. 2013. Antioxidant defenses in plants with attention to ...
 • Rahimi, Z. 2015. Evaluation of growth indices, water and light ...
 • Rathinasabapathi, B., Burnet, M., Russell, BL., Gage, DA., Liao, PC., ...
 • Russo, M.A. and Belligno, A. 2010. Different availabilities of reduced ...
 • Sairam, R. K., Deshmukh, P. S., and Saxena, D. C. ...
 • Shalata, A. and Neumann, P.M. 2001. Exogenous ascorbic acid (Vitamin ...
 • Sharwood, R.E., Sonawane, B.V., Ghannoum, O. and Whitney, S.M. 2016. ...
 • Shekoofa, A., Anderson, P.R., Sinclair, T.R., Balota, R. and Isleib, ...
 • Sytar, O., Kumar, A., Latowski, D., Kuczynska, P., Strzałka, K. ...
 • Tewari, RK., Hadacek, F., Sassmann, S. and Lang, I. 2013. ...
 • Toscano, T., Farieri, E., Ferrante, A. and Romano, D. 2016. ...
 • Tripathi, D.K., Singh, S., Singh, V.P., Prasad, S.M., Dubey, N.K. ...
 • Wang, J., Zeng, Q., Zhu, J., Liu, G. and Tang, ...
 • Wang, X., Vignjevic, M., Jiang, D., Jacobsen, S. and Wollenweber, ...
 • Wu, Z., Liu, S., Zhao, J., Wang, F., Du, Y. ...
 • Yadav, N. and Sharma, S. 2016. Reactive Oxygen Species, Oxidative ...
 • Yang, H., Zhao, L., Zhao, S., Wang, J. and Shi, ...
 • Zhang, Q. and Rue, K. 2014. The Effect of glycinebetaine ...
 • Zinta, G., AbdElgawad, H., Domagalska, M.A., Vergauwen, L., Knapen, D. ...
 • نمایش کامل مراجع