ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی فعالیت های موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 925

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KHAIRMANDEGAR02_015

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

Abstract:

بنیادها و موسسات خیریه سهم بسزایی در کاهش مشکلات انسانی در سراسر جهان دارند. در شهرستان بروجرد نیز موسسه خیریه ایتام الغدیر از سال 1352 فعالیتهای خود را آغاز کرده است. اهمیت برنامهریزی درست و نتیجهبخش در این موسسه منجر به پژوهش حاضر شد که قصد دارد با بررسی عملکرد این موسسه، ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت و بیان مشکلات، امکان رشد و نتیجه بخشی بیشتر این نوع مراکز را فراهم آورد. مطالعه حاضر به لحاظ نوع تحقیق ارزشیابی است. الگوی سیپ الگوی مبنای مطالعه حاضر است و ازاین رو، پیمایش بهعنوان روش تحقیق اصلی این پژوهش در خصوص زمینه، درون داد، برون داد و فرآیند میپردازد . برای جمعآوری اطلاعات از مددجویان و کارشناسان و کارمندان از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق نرم افزار((SPSS و بررسی نقاط قوت و ضعف و اثربخشی خدمات خیریه الغدیر با استفاده از تکنیک (سوات) انجام شده است. تاثیر مثبت فعالیتهای اجتماعی موسسه خیریه ایتام الغدیر بر مددجویان و تمایل نسبی آنها به مشارکت در فعالیتهای این مرکز و همچنین رضایت نسبی از برنامه ها و عملکرد کارشناسان مرکز، از مزایا و فرصتهای این مرکز محسوب میشود . اهمیت به اولویتهای مد نظر مددجویان، برنامه ریزی دقیق و مدبرانه و استفاده از تجربیات پیشین سازمان در انجام پروژه ها و برنامه ها از عوامل مرتبط با رضایت مددجویان و ارتقا سطح کیفیت برنامه های مرکز خیریه است.

Authors

سعیده داوری مقدم

کارشناسی ارشد جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی. عضو موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد