The 4th Iranian gas hydrant conference

The 4th Iranian gas hydrant conference روز سه شنبه، 24 آبان، 1401 لغایت چهارشنبه، 25 آبان، 1401 توسط دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Tehran برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

The 4th Iranian gas hydrant conference

Hold place: تهران
Year: 1401
Document ID: NICGH04

توضیحات کنفرانس

محورهای کنفرانس:

مدلسازی ترمودینامیکی و شبیه سازی دینامیک مولکولی هیدرات گازی
بررسی آزمایشگاهی تشکیل، تجزیه و رفتار فازی هیدرات گازی
بازدارنده های ترمودینامیکی و سینتیکی تشکیل هیدرات گازی
چالش ها و روش های حفاری و بهره برداری مخازن هیدرات گازی
تضمین جریان و مدیریت تشکیل هیدرات گازی در خطوط لوله
اکتشاف، لایه آزمایی و ارزیابی سازندهای حاوی هیدرات گازی
مطالعه و شبیه سازی حرکت سیال در مخازن هیدرات گازی
مطالعات زیست محیطی و اقتصادی هیدرات گازی
پایداری دیواره چاه و ژئومکانیک مخازن هیدرات گازی
کاربرد هیدرات در فرایند ذخیره سازی و انتقال گاز
کاربرد هیدرات در فرایند جداسازی و نمک زدایی

create: 14 September 2022 - view 1088