اطلاعات کنفرانس

The second international conference of psychology, educational sciences, social and cultural studies

محل برگزاری: همدان
تاریخ برگزاری: 11 اسفند 1401
تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402
تعداد صفحات: 661
تعداد مقالات :39
نمایش مقالات: 6404
شناسه ملی این کنفرانس: ICPES02
نویسندگان مشارکت کننده: 79 پژوهشگر

مجموعه مقالات The second international conference of psychology, educational sciences, social and cultural studies

نتایج 1 تا 50 از مجموع 39