فصلنامه جمعیت و پیشرفت

The quarterly Population and Progress

فصلنامه «جمعیت و پیشرفت» نشریه‌ای است که با رسالت بررسی علمی تخصصی موضوعات مرتبط با جمعیت شامل ازدواج، موالید، باروری، مهاجرت، مرگ و میر، سالمندی، خانواده، توزیع جغرافیایی جمعیت، سبک زندگی و غیره و نسبت متقابل آنها با موضوعات پیشرفت اسلامی ایرانی شامل اقتصاد و معیشت، شهرسازی، آمایش سرزمین، تربیت و آموزش، حقوق و قضا، فرهنگ، سیاست، امنیت، بهداشت، محیط زیست و غیره منتشر می‌شود. مساله‌شناسی، تولید دانش بدیع، گفتمان‌سازی مفاهیم علمی، نقد و بررسی نظریات جمعیتی رایج، رصد تحولات جمعیتی و تصمیم‌سازی و جهت‌دهی به سیاست‌های کشور از جمله اهداف مورد نظر این نشریه می‌باشد.